montør svejser fjernvarmerør

Vester Nebel udnytter jordens varme

Lavtemperaturdrift indebærer almindeligvis, at der laves fremløbs­temperaturer i hovedlednings­nettet på 55-60 °C.
Varmen til forsyningsområdet produceres på en lokalt placeret varmepumpecentral. Centralen er bestykket med tre varmepumper, som udnytter varme fra jorden via 8.500 m slanger udlagt i de tilstødende grønne områder. Varmepumperne producerer varmen til fire varmelager­beholdere, som er udstyret med el-varmespiraler. Varmespiralerne producerer varme i tilfælde af driftssvigt på varmepumperne og i perioder, hvor varmebehovet er større end forventet. Fra varmelagerbeholderne leveres varmen til ledningsnettet ved hjælp af en hovedpumpe.

Anlæggets driftsøkonomi, og dermed kundernes økonomi, bestemmes af varme­pumpernes effektivitet. Effektiviteten er bedst ved lave temperaturer, og det er derfor forventningen at der leveres 55 °C til hovedlednings­nettet i Vester Nebel. 

Kundernes installationer skal dimensioneres for lavtemperaturdrift jf. TREFOR Varmes tekniske bestemmelser pkt. 7.4. Heraf fremgår det blandt andet at installationen skal kunne forsyne boligens behov for rumvarme og varmt brugsvand ved en fremløbs­temperatur på 50 °C.
Til top