Her arbejder vi

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvor vi har større renoverings­projekter i gang i Trekantområdet. Du kan også søge på din egen adresse og se, om vi arbejder i området.

Værd at vide, når vi renoverer

Arbejdet kan give trafikale gener, og der vil ske afbrydelser af varmeforsyningen i kortere perioder. Læs eventuelt mere om nytilslutninger og hvordan vi renoverer.

 

 

Det sker der, når vi lukker for varmen

Når TREFOR Varme skal udføre renoveringer eller øvrigt arbejde på fjernvarmerør og varmeværker, kan det være nødvendigt, at vi midlertidigt afbryder fjernvarmen – vi foretager en aflukning.  

Det betyder ikke, at din bolig straks bliver kold. Afhængig af vejret kan der gå adskillige timer, inden du kan mærke at varmen i din bolig forsvinder. Hvis vi lukker for forsyningen, vil du derimod hurtigt opleve, at du ikke har varmt vand.

En afbrydelse skal genere mindst muligt
Det er i alles interesse, at aflukninger generer mindst muligt. Derfor planlægger og forbereder vi hver eneste aflukning grundigt, så vi f.eks. ved i hvilket tidsrum, vi generer kunderne mindst muligt. 

Ved akutte nedbrud har vi ikke mulighed for at advisere om at varmeforsyningen er afbrudt. Vi gør derfor alt hvad vi kan, for at få fejlen udbedret hurtigst muligt. 

 

Søgning efter utætheder i et fjernvarmerør

Hos TREFOR Varme ønsker vi at sikre en stabil varmeforsyning, og rette eventuelle fejl på ledningsnettet så hurtigt som muligt til gavn for vores kunder. 

Vi anvender tre forskellige målemetoder til at søge efter utætte fjernvarmerør. 
 
Lækagesøgning ved hjælp af alarmtråde
Fjernvarmerør kan være udstyret med alarmtråde indvendigt. Ved hjælp af måleudstyr kan vi måle, om der er vand i isoleringsskummet i fjernvarmerørene. Hvis der er vand i skummet, er der en utæthed. Med alarmtråde kan vi også måle os frem til, hvor skaden er på en given strækning. 
 
Trykmålinger afslører utætheder i fjernvarmerør
Fjernvarmesystemet består af fjernvarmerør, der er sektioneret ved ventilbrønde. Med måleudstyr kan vi udføre tryk og flowmålinger. Hvis disse målinger ændrer sig, indikerer de en utæthed i den målte sektion. På den måde kan vi finde området, hvor der er fejl på ledningen.
 
Termografi til måling af utætte fjernvarmeledninger
Med termografi viser et varmefølsomt kamera overfladetemperaturen på en måling. Ved lækagesøgning af punkter og sektioner anvender vi ofte et håndholdt kamera, hvor vi måler terrænet over fjernvarmerørene. Hvis der er stor temperaturforskel på overfladen over et fjernvarmerør ift. den omkringliggende overflade, kan det indikere en utæthed. Ved termografering af større områder benytter vi enten en bil med et fastmonteret kamera eller en drone, der overflyver et område.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte TREFOR Varme på telefon 79 33 34 35.
montør svejser fjernvarmerør
Læs om projekt Vester Nebel
Det nye lavtemperaturområde i Vester Nebel udnytter varmen fra jorden i en lokalt placeret varmepumpecentral.
Tilmeld dig vores Driftsinfo SMS | Trefor El-net
Få driftsinfo på SMS

Som kunde hos TREFOR Vand og TREFOR Varme, er du automatisk tilmeldt vores SMS-service, hvis dit nummer er offentligt tilgængeligt på f.eks. 118.dk eller Krak - og det er ganske gratis.

Ønsker du driftsinfo via SMS, hvis der er nedbrud på el-nettet i dit område, skal du kontakte dit netselskab. Du kan finde dit netselskab her.

Har du adresse indenfor TREFOR El-nets forsyningsområde, kan du tilmelde dig vores SMS-service her.

Kenneth Andersen | TREFOR Varme
Kontakt
Kenneth Andersen
Salgskonsulent
Til top