Energibesparelser

Læs om energiselskabernes energispareindsats for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Den 16. december blev der indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Fjernvarmeselskaberne i Danmark skal nå et mål på 4,1 PJ pr. år. Det samlede mål fordeles mellem selskaberne på grundlag af selskabernes forholdsmæssige andel af den samlede afregnede varmeenergi leveret til slutkunderne. TREFOR Varme A/S er forpligtet til at præstere ca. 2,6% af det samlede mål, svarende til ca. 30 GWh pr. år.

Gennem energiselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at få tilskud til energiforbedrende tiltag, som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Virksomheder tilbydes rådgivning i forbindelse med energibesparende projekter, og kan afhængig af projekt og aftale få tilskud.

Tilskud og rådgivning opnås ved at indgå en aftale med et energiselskab eller et selskab, der på vegne af energiselskabet varetager energispareaktiviteterne.

For TREFOR Varme A/S varetages energispareindsatsen af EWII Energi A/S, som håndterer rådgivning, dokumentation, administration, kvalitetssikring, auditering og indberetning af energibesparelser og tilskud. Energispareindsatsen varetages med fokus på kvalitet, lovgivning og lave omkostninger. Yderligere oplysninger om EWII Energi A/S’ energisparetiltag fremgår her:

EWII Energi A/S - Energisparetiltag

Omkostningerne forbundet med energispareindsatsen dækkes af slutkunderne via betaling af abonnement og for energiforbrug.

For perioden 2006 – 2017 har TREFOR Varme A/S opfyldt målsætningen med en overdækning på ca. 0,4%. Detaljer om indberettede energibesparelser for perioden 2012 - 2017, herunder detaljer om energibesparelsernes fordeling på sektorer og aktiviteter, kan downloades her:

Download TREFOR Varme A/S – energispareindsats 2012-2017.

Beregn afkøling
Med den rigtige afkøling udnytter du varmen bedst. Beregn din afkøling her
Beregn afkøling
Se dit forbrug
Følg dit forbrug og få besked, hvis dit forbrug pludselig bliver højt
Selvbetjening
Tænd langsomt
Ved at følge et par enkle råd, kan du spare mange penge på din varmeregning
Tænd langsomt
Sommerluk
Det er nemt at sommerlukke for fjernvarmen. Se hvordan her.
Sådan sommerlukker du
Til top