Energibesparelser

Læs om energiselskabernes energispareindsats for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Der er indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Fjernvarmeselskaberne i Danmark skal nå et mål på 4,1 PJ pr. år. Det samlede mål fordeles mellem selskaberne på grundlag af selskabernes forholdsmæssige andel af den samlede afregnede varmeenergi leveret til slutkunderne. TREFOR Varme A/S er forpligtet til at præstere ca. 2,6% af det samlede mål, svarende til ca. 30 GWh pr. år. TREFOR Varme har udbudt energispareindsatsen til underleverandører frem til og med 2020, hvor den nuværende ordning udløber.

Omkostningerne forbundet med energispareindsatsen dækkes af slutkunderne via betaling af abonnement og for energiforbrug. For perioden 2006 – 2018 har TREFOR Varme A/S opfyldt målsætningen for realisering og indberetning af energibe. Detaljer om indberettede energibesparelser for perioden 2012 - 2018, herunder detaljer om energibesparelsernes fordeling på sektorer og aktiviteter, kan downloades her.

Download TREFOR Varme A/S – energispareindsats 2012-2018.
Beregn afkøling
Med den rigtige afkøling udnytter du varmen bedst. Beregn din afkøling her
Beregn afkøling
Se dit forbrug
Følg dit forbrug og få besked, hvis dit forbrug pludselig bliver højt
Selvbetjening
Tænd langsomt
Ved at følge et par enkle råd, kan du spare mange penge på din varmeregning
Tænd langsomt
Sommerluk
Det er nemt at sommerlukke for fjernvarmen. Se hvordan her.
Sådan sommerlukker du
Til top