Vilkår og bestemmelser

 

Beregn energiforbruget med graddage

Graddage er en beregningsmetode, som bruges til at beregne energiforbrug afhængig af udetemperatur. Jo flere graddage, jo større er behovet for opvarmning. Graddagetallet er optalt og offentliggjort af Dansk Fjernvarme og Dansk Teknologisk Institut.

Sammenlign dit energi­forbrug

Med graddage kan du hver måned sammenligne dit energiforbrug med et normalår. Et normalår er beregnet som et gennemsnit af graddage for årene 1975-1985.

Hvis du sammenligner med graddagene for et normalår, kan du måske finde forklaringen på dit ændrede energiforbrug og dermed ændrede varmeregning.

Døgnets graddagetal udregnes som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgn-middeltemperatur.

Oversigt over udvikling i graddage 

Graddage oversigt Normalår 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 
Antal graddage 3112 2890 2479 2613 2715 2705

2654

2544 2433

Leveringsvilkår, tekniske bestemmelser og miljødeklaration.

Kenneth Andersen | TREFOR Varme
Kontakt
Kenneth Andersen
Salgskonsulent
Til top