etablering af fjernvarme opgravning med gravko

Kom godt i gang med fjernvarme

Det tager 8-10 dage at blive koblet på fjernvarmenettet - det inkluderer opgravning, rørlægning, tilslutning og reetablering.

Inden anlægget tages i brug, skal en vvs-installatør foretage en indregulering af anlægget og give en instruktion i brugen. Vvs-installatøren vil som hovedregel kunne fjerne den eksisterende varmekilde og tilslutte det nye fjernvarmeanlæg samme dag.

Efterfølgende tilbyder vi et gratis besøg til fjernvarmekunden, som kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Skift fra oliefyr eller naturgas

Hvis der er tale om et skifte fra oliefyr til fjernvarme, skal en vvs-installatør kontaktes vedrørende opgravning og fjernelse af olietanken. Hvis der er tale om et skifte fra naturgas til fjernvarme, skal en naturgasdistributør kontaktes for afblænding af gasrørene. Fjernvarmerørene er højisolerede og den bedste tekniske løsning på markedet – det skaber sikkerhed for kvalitet og stabilitet.

Installationen foregår i fire etaper
Opgravning
Efter aftale udfører entreprenøren gravearbejdet og gør klar til rørlægning.
Rørlægning
Rørene lægges i jorden og monteres på indersiden af en ydervæg.
Tilslutning
Rørene tilsluttes fjernvarmeforsyningen og opgravning tildækkes.
Belægning
Entreprenøren genetablerer belægning og udfører asfaltarbejde.

Praktisk information om installation i hjemmet

Fjernvarmestikket bliver sat op på den indvendige side af ydervæggen med to ventiler. Hvis stikledningen skal føres under gulvet (max 4 meter) eller andet, skal boligejeren selv sørge for placering af foringsrør og bøjninger. Disse kan afhentes gratis, efter nærmere aftale med TREFOR Varme.

Gravedybder og kortlægning

Den typiske gravedybde er 70 cm, og gravebredden er 30 cm. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at gå dybere ned. Gravearbejdet udføres af TREFOR Varme – eller af TREFOR Varmes graveentreprenører. Alle stikledninger bliver målt op digitalt og indregnet i TREFOR Varmes kort­materiale.

Hvis der er behov for at vide, hvor fjernvarmestikledningen ligger, er det muligt at bestille et kort hos os. Indføringsbøjninger og evt. foringsrør kan ved ny-udstykninger afhentes, efter nærmere aftale med TREFOR Varme.

Placering af fjernvarme­­enheden kan være i et typisk 60x60 cm skab i fuld højde. Det betyder, at fjernvarmeenheden kan ‘gemmes’ diskret og pænt væk, fx i kosteskabet i et bryggers. Fjernvarme­enheden kan også hænge frit for at skabe mere plads i bryggerset.

Kenneth Andersen | TREFOR Varme
Kontakt
Kenneth Andersen
Salgskonsulent
Til top