Ny tilslutning til fjernvarmenettet

Vi sikrer dig en smidig, korrekt og optimal installation, som hurtigt giver dig miljøvenlig og økonomisk fordelagtig varme. 

Tilslutnings­bidrag (priser er ekskl. moms):

Enfamilieshuse- og boliger i eksisterende forsyningsområde

Tilslutningsbidrag udgør kr. 20.000,00 og inkluderer 20 meter stikledning fra bagkant af fortov i den gade, hvor hoved- eller forsynings­ledningen er beliggende til afsætning af hovedhaner umiddelbart bag ydermur i ejendommen. For stik­ledninger længere end 20 meter betales et tillæg på kr. 600,00 moms pr. løbende meter dobbeltrør. 

Nyudstykninger

Tilslutningsbidrag udgør kr. 28.000,00 og prisen deles sådan at:

  • Kr. 20.000,00 betales af udstykkeren efter ledningsanlæggets færdiggørelse
  • Kr. 8.000,00 betales af bygherren

Tilslutningsbidraget skal betales, før udlevering af fjernvarmemåler kan finde sted, dog senest 30 dage efter stikledningen er etableret.

Se priser for etageboliger, flerfamiliehuse, erhverv, kontor og lignende.

etablering af fjernvarme opgravning med gravko
Installation i din bolig
Nem og sikker installation af fjernvarme til din bolig, etagebolig, kontor og erhvervsbygning
Kenneth Andersen | TREFOR Varme
Kontakt
Kenneth Andersen
Salgskonsulent
Til top