Varme afgifter og graddage

 

Varmeafgifter 2018

     Kolding Vejle   Fredericia  
 Naturgasafgift  kr./MWh   7,64 11,74  13,27 
 Gasolieafgift  kr./MWh  0,75 0,05  1,53 
 Overskudsvarmeafgift  kr./MWh  2,29 3,53  3,99 
 Affaldsvarmeafgift  kr./MWh  1,06 1,63  1,85 
 CO2-afgift  kr./MWh  1,54 2,12  2,73 
         
 Afgifter i alt  kr./MWh  13,29 19,07  23,36 

Afgifter er budgettal. Årsopgørelse foreligger på vores hjemmeside i 2019.

Se afgifter for 2018 (budget)

Se afgifter for 2017 (realiseret)

Beregn energiforbruget med graddage

Graddage er en beregningsmetode, som bruges til at beregne energiforbrug afhængig af udetemperatur. Jo flere graddage, jo større er behovet for opvarmning. Graddagetallet er optalt og offentliggjort af Dansk Fjernvarme og Dansk Teknologisk Institut.

Sammenlign dit energi­forbrug

Med graddage kan du hver måned sammenligne dit energiforbrug med et normalår. Et normalår er beregnet som et gennemsnit af graddage for årene 1975-1985.

Hvis du sammenligner med graddagene for et normalår, kan du måske finde forklaringen på dit ændrede energiforbrug og dermed ændrede varmeregning.

Døgnets graddagetal udregnes som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgn-middeltemperatur.

Oversigt over udvikling i graddage 

Graddage oversigt  Normalår 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Antal graddage  3112 2733  2918  2890  2479  2613  2715  2705 

2654

Kenneth Andersen | TREFOR Varme
Kontakt
Kenneth Andersen
Salgskonsulent
Til top