Priser og vilkår
Med fjernvarme er du sikker på en billigere og mere miljørigtig energiform end el, naturgas og olie.
bare fødder på flisegulv med gulvvarme

Fjernvarmepriser

Prisen på fjern­varme afhænger af flere faktorer

Har du godt styr på din afkøling og ikke unødvendig høj temperatur i dit hus eller dit anlæg generelt, så kan du spare penge. Ved at følge vores spareråd får du mest muligt ud af din varme. 

Se og download fjernvarmepriser for 2020

Prisstigning pr. 1. januar 2019

TREFOR Varmes varmepris er med virkning fra 1. januar 2019 steget med 41 kr. ekskl. moms pr. MWh – abonnementsbetalingen er uændret. Prisstigningen for et standardhus på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 MWh er på 927 kr. inkl. moms – for et forbrug på 15 MWh er stigningen på 770 kr. inkl. moms.

Årsagen til denne stigning er prisstigning på varmen fra TVIS, hvor TREFOR Varme har aftagerpligt. 

TVIS køber varmen fra Skærbækværket, Shell og Energnist (affaldsforbrændingsanlægget i Kolding)

Hovedårsagen til, at TVIS varmeprisen stiger, er stigende flispriser, som påvirker varmeprisen fra Skærbækværket, som fra årsskiftet 2017/2018 er ombygget til flisfyring.

Priser på fjernvarme pr. 1. januar 2019 inkl. moms.

Énfamiliebolig/rækkehus 0-70 m2 over 70 m2
Abonnement kr./år 2.018,75  2.812,50
Energipris kr./MWh 612,50 612,50

Varmeafgifter for erhverv

Kolding Vejle Fredericia
Naturgasafgift kr./MWh 7,64 11,74 13,27
Gasolieafgift kr./MWh 0,75 0,05 1,53
Overskudsvarmeafgift kr./MWh 2,29 3,53 3,99
Affaldsvarmeafgift kr./MWh 1,06 1,63 1,85
CO2-afgift kr./MWh 1,54 2,12 2,73
Afgifter i alt kr./MWh 13,29 19,07 23,36

Afgifter er budgettal. Årsopgørelse foreligger på vores hjemmeside i 2019.

Se afgifter for 2018 (budget)

Se afgifter for 2017 (realiseret)

Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top