Priser og vilkår
Med fjernvarme er du sikker på en billigere og mere miljørigtig energiform end el, naturgas og olie.
bare fødder på flisegulv med gulvvarme

Fjernvarmepriser

Prisen på fjern­varme afhænger af flere faktorer

Der er penge at spare, hvis man har godt styr på afkøling og ikke har unødvendig høj temperatur i huset eller anlægget generelt. Følg vores spareråd for at få mest muligt ud af varmen. 

Priser pr. 1. januar 2022

TREFOR Varmes varmepris er med virkning fra 1. januar 2022 faldet med 10,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Abonnementsprisen er uændret.

Varmen købes fra TVIS, hvor TREFOR Varme har aftagerpligt. TVIS køber varmen fra Skærbækværket, Shell og Energnist.

Priser på fjernvarme pr. 1. januar 2022 inkl. moms.

Énfamiliebolig/rækkehus 0-70 m2 over 70 m2
Abonnement kr./år 2.018,75  2.812,50
Energipris kr./MWh 581,25 581,25

Varmeafgifter for erhverv

Afgifter er budgettal. Årsopgørelse foreligger på vores hjemmeside i 2019.

Se afgifter for 2020 (realiseret) 

Se afgifter for 2021 (budget)

Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top