Priser og vilkår
Med fjernvarme er du sikker på en billigere og mere miljørigtig energiform end el, naturgas og olie.
bare fødder på flisegulv med gulvvarme

Fjernvarmepriser

Prisen på fjern­varme afhænger af flere faktorer

Har du godt styr på din afkøling og ikke unødvendig høj temperatur i dit hus eller dit anlæg generelt, så kan du spare penge. Ved at følge vores spareråd får du mest muligt ud af din varme. 

Priser pr. 1. januar 2021

TREFOR Varmes varmepris er med virkning fra 1. januar 2021 faldet med 15,00 kr. ekskl. Moms pr. MWh – Abonnementsprisen er uændret.

Varmen købes fra TVIS, Hvor TREFOR Varme har aftagerpligt. TVIS køber varmen fra Skærbækværket, Shell og Energnist.

Priser på fjernvarme pr. 1. januar 2021 inkl. moms.

Énfamiliebolig/rækkehus 0-70 m2 over 70 m2
Abonnement kr./år 2.018,75  2.812,50
Energipris kr./MWh 591,25 591,25

Varmeafgifter for erhverv

Kolding Vejle Fredericia
Naturgasafgift kr./MWh 7,64 11,74 13,27
Gasolieafgift kr./MWh 0,75 0,05 1,53
Overskudsvarmeafgift kr./MWh 2,29 3,53 3,99
Affaldsvarmeafgift kr./MWh 1,06 1,63 1,85
CO2-afgift kr./MWh 1,54 2,12 2,73
Afgifter i alt kr./MWh 13,29 19,07 23,36

Afgifter er budgettal. Årsopgørelse foreligger på vores hjemmeside i 2019.

Se afgifter for 2018 (budget)

Se afgifter for 2017 (realiseret)

Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top