Hvad viser min måler?

Når du ved, hvad din varmemåler viser, kan du bedre holde styr på dit varme­forbrug, opdage uregelmæssigheder i dit varmesystem og spare penge.

Se hvor meget varme du bruger og beregn afkøling

Din varmemåler måler den mængde vand, der løber igennem din installation i m3. Derudover måler den temperaturen på det vand, der løber ind til dit anlæg, og på det vand der løber tilbage efter at være blevet afkølet i dit anlæg. Ud fra disse tal beregner varmemåleren dit forbrug.

Din varmemåler viser dit nuværende forbrug, og det forbrug du har haft fra måleren blev installeret til d.d. Ønsker du at se hvordan dit anlæg kører lige nu, kan det bedst ses på de to temperaturer.

Tv er betegnelsen for den temperatur du får ind i anlægget og Tr er den temperatur du sender tilbage. Varmemåleren vise også en ΔT/afkøling og det er forskellen mellem de to temperaturer.

Når du aflæser dit forbrug, kan du også beregne din afkøling, som du blandt andet bliver afregnet for. I vores aflæsningsbog, som du kan downloade her, kan du selv notere dit forbrug.

Vejledning til din varmemåler

Find installations- og brugervejledningen til din varmemåler herunder. Som kunde skal du huske, at TREFORs varmemålere er fjernaflæste. I selvbetjeningen kan du få overblik over dit varme­forbrug og øvrige produkter du får leveret fra TREFOR. Du kan logge ind på Din Selvbetjening med NemID eller kundenummer og pin-kode. Du finder dit kundenummer og pin-kode på din seneste regning fra TREFOR Vand eller TREFOR Varme.

Til top