Afkøling af fjernvarme
Med effektiv afkøling af dit fjernvarmevand udnytter du fjernvarmen bedst muligt. Det kan samtidig give dig en økonomisk besparelse.
fjernvarmetermostat radiator

Beregn afkøling

Afkølingen er udtryk for den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Det er den temperatur­forskel, som du blandt andet afregnes for.

Som fjernvarmekunde hos TREFOR Varme skal afkøling af dit fjernvarmevand være mindst 25 grader. Det betyder, at temperaturforskellen på det vand, der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det vand, der ledes ud igen, gennemsnitlig skal være 25°C - og gerne højere endnu, målt over et helt år. 

Du kan nemt beregne din afkølingstemperatur, hvis du bruger nedenstående formel.

(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Eksempel

Månedens forbrug i MWh: 2,3
Månedens forbrug i m³: 53

Beregning: (2,3 / 53) x 860 = 37,3 grader

Hvis din afkøling er lav, kan det være tegn på, at dit fjernvarmeanlæg ikke fungerer optimalt. Husk dog at tallet skal ses som et årligt resultat - da der er udsving fra sæson til sæson. 

Ofte vil en korrekt indstilling af dit opvarmningssystem kunne klare at afkøle med mere end 25°C. 

Det kan du gøre for at forbedre din afkøling
Indstil radiatorerne
Indstil radiatorerne i dine rum til samme temperatur. Det giver den bedste energiudnyttelse.
Aflæs din varmemåler ofte
Aflæs din varmemåler jævnligt og sammenlign dit varmeforbrug af MWh og m³ med sidste år.
Indstil ventilerne
Radiatorventilerne skal indstilles så returtemperaturen fra dine radiatorer føles håndvarm.
Styr temperaturen
Hold øje med temperaturen og hold temperaturen på dit varme brugsvand under 52°C.
Til top