medarbejder tester kvaliteten på vandet

Vi sikrer vand af høj kvalitet

Drikkevandet i Trekantområdet har meget høj kvalitet og bliver løbende kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium.

Vi stiller også store krav

Vi udfører også egne kvalitetskontroller og analyser af vores vand på boringer, vandværker, ledningsnettet og hos forbrugerne. Vi undersøger blandt andet vandet for bakterier og forskellige miljøskadelige stoffer for at sikre, at du modtager rent og sundt vand.

Hos TREFOR Vand stiller vi store krav til vores vand, og derfor udfører vi også flere og mere omfangsrige kontroller af vores vand, end hvad myndighederne foreskriver. Vi tager mikrobiologiske prøver på alle vandværker, vandtårne og beholdere hver 14. dag for løbende at holde øje med vandkvaliteten. På vandværkerne sørger vi for, at der mindst 2 gange om året bliver taget en større kontrol af vandet, hvor vi undersøger indholdet af metaller, mikroforureninger og meget mere. Desuden udfører vi en boringskontrol på hver boring mindst hver 3. år.

Kontrollerne gennemføres efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs Drikkevands­bekendtgørelsen her.

Analyse­resultater ledningsnet

Alle analyser fra vandværker, ledningsnet og boringer kan søges i den statslige boringsdatabase Jupiter på GEUS' hjemmeside. Du kan også se resultaterne fra vores forsyningsområde ved at klikke på nedenstående links. 

TREFOR Vand - Vejle Kommune

TREFOR Vand - Middelfart Kommune

TREFOR Vand - Fredericia Kommune

TREFOR Vand - Kolding Kommune

 

 

 

Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top