Vandtårn
Læs mere om kvaliteten på vand
Vi kontrollerer løbende vandet, for at sikre os, at dit drikkevand er rent og sundt.

Hvor kommer vores vand fra?

TREFOR Vand leverer noget af det reneste vand i områderne omkring Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle.

Trefor vandværker

Vi leverer rent og frisk drikkevand til 50.000 husstande i Trekantområdet. Vandet kommer fra vores 10 vandværker, som alle er placeret i vores forsyningsområde.

Vandværker - Trefor Vand

Oversigt over vandværker og vandtårne

 • Tørskind Vork Vandværk, Fredericia
 • Follerup Vandværk, Fredericia
 • Kongsted Vandværk, Fredericia
 • Kaltofte Vandtårn, Fredericia
 • Søndre Vandværk, Vejle
 • Lysholt Vandværk, Vejle
 • Søndermarkens Vandtårn, Vejle
 • Viborgvejens Vandtårn, Vejle
 • Trudsbro Vandværk, Kolding
 • Søndre Vandværk, Kolding
 • Østre Vandværk, Kolding
 • Svenstrup Vandværk, Middelfart
 • Staurbyskov Vandværk, Middelfart

Om Vandværkerne

Her er de private vandværker

Her kan du se kort, som viser hvor de private vandværker ligger i  Kolding Vejle Kommune,  Fredericia samt Middelfart og hvilket område, de forsyner med vand.

trefor vedligeholder dine vandledninger
Find din stophane
Hvis du renoverer dit hus, eller er i gang med at bygge nyt, kan du få brug for at lukke for vandforsyningen – så her er hjælp til at finde din stophanen.
vand i glas
Blødgøringsanlæg

TREFOR Vand anvender ikke central blødgøring af vand i vores forsyningsområde. Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, der indvindes i forsyningsområdet, og mindre indvundne mængder på Fyn med en hårdhed på op til 22˚dH, der opblandes med vand fra Jylland i forbindelse med distribution til kunder.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsens rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Som et eksempel i rapporten tages der udgangspunkt i en reduktion af hårdhed fra 17 til 8˚dH, hvor der ikke bevises en samfundsmæssig gevinst ved dette. Vandet skal være hårdere før det kan betale sig. Derudover anbefales det ikke at blødgøre vandet til en værdi under 5-6˚dH, da det vil tære på alle installationer.

Leder du efter informationer om private blødgøringsanlæg?

TREFOR boring efter vand
Boring

Vi pumper grundvand op fra 68 vandboringer. Grundvandet der indvindes er generelt af god kvalitet. Vi arbejder hele tiden med at finde nye kildepladser og renovere eksisterende boringer. Formålet er at minimere risikoen for at pesticider finder vej til grundvandet via boringerne. 

vandværk iltning af vand
Iltning

Iltningen har betydning for friskheden og den gode smag. Råvandet iltes på vandværket ved at blæse luft gennem det. Iltningen udfælder jern og mangan og frigør luftarterne svovlbrinte, kuldioxid og methan.

TREFOR filtrering af vand
Filtrering

Det iltede vand bliver renset i sandfiltre. Rensningen foregår ved biologiske og kemiske processer i filtrene, hvor jern, mangan og ammonium fjernes. På nogle vandværker bliver vandet filtreret to gange, inden det distribueres.

Til top