Vands Hårdhed

Vands hårdhed er et udtryk for vandets indhold af henholdsvis calcium og magnesium ioner og beskriver vandets egenskaber i forbindelse med sæbe. Med blødt vand er det svært at vaske sæben af, når man bader og vasker sig. Ved hårdt vand skal der tilsættes mere vaskemiddel, når der vaskes tøj, for at få tøjet rent.

Der er stor forskel på hårdheden rundt i Danmark og vandets hårdhed er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor dit vandværk indvinder vand til vandværket. 

I TREFOR Vands vandforsyningsområde er vandets hårdhed følgende

Kolding 10-12°dH

Fredericia 12-16°dH

Vejle 12-14°dH

Middelfart 16 - 25°dH

Forskellen på hårdt vand kontra blødt vand er defineret i nogle intervaller målt i °dH (tyske hårdhedsgrader).

Blødt vand = 0 – 8 °dH

Medium = 8 – 18 °dH

Hårdt = 18 – 32 °dH

Meget hårdt = mere end 32 °dH

Blødgøringsanlæg

TREFOR Vand anvender ikke central blødgøring af vand i vores forsyningsområde. Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, der indvindes i forsyningsområdet, og mindre indvundne mængder på Fyn med hårdheder i området mellem 19-21˚dH, der opblandes med vand fra Jylland i forbindelse med distribution til kunder.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsen rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Naturstyrelsens konklusion er baseret på følsomhedsanalyser, der viser, at der ikke er nævneværdig samfundsmæssig gevinst ved reduktion af hårdhed fra 17˚dH til 8˚dH.

 

 

Til top