Derfor smager vand forskelligt

Der er stor forskel på, hvordan drikkevand i Danmark smager. Også bare i Trekantområdet hvor vi leverer vand.

TREFOR Vand leverer grundvand af høj kvalitet, og vi er certificeret i henhold til ISO22000, som omhandler fødevaresikkerhed.

Der er stor forskel på, hvordan drikkevand i Danmark smager. Nogle af de faktorer, der er afgørende for smagsoplevelsen, er:

Salt 

Indholdet af natriumklorid i vandet varierer fra region til region og har stor betydning for smagsoplevelsen. Det salt, vi smager i drikkevandet, kan stamme fra saltholdig nedbør, der er sivet ned i grundvandet, men også fra stoffer i jorden, som vandet tager med sig på sin vej. 

Hårdhed og blødhed

Mængden af kalk og magnesium afgør, om vandet er hårdt eller blødt. I den østlige del af Danmark, hvor jorden er meget kalkholdig, er vandet generelt hårdere end i den vestlige del.

Se mere om vandets hårdhed 

Jern

Vores grundvand er generelt meget jernholdigt. Jern er imidlertid et af de stoffer, vandværkerne fjerner ved at lade vandet sive gennem sandfiltre. Jern har en meget gennemtrængende smag.

Iltning 

Ilt fjerner forskellige luftarter som metan og svovlbrinte fra vandet og giver det en frisk smag.

Klor 

Der anvendes ikke klor i den danske vandforsyning, og du vil derfor ikke møde den karakteristiske smag, som du ofte møder på ferie i udlandet.

Temperaturen

Koldt vand smager oftest bedre end lunkent vand. Som med andre drikke har temperaturen stor betydning for, hvilke komponenter der er fremtrædende i smagsoplevelsen. Vandtemperaturen er eksempelvis også vigtig for at undgå legionella.

Til top