Grundvandet beskyttes med beplantning

TREFOR Vand er involveret i flere initiativer, som skal beskytte vores grundvand. Det sker blandt andet ved at plante vildtremiser.

Vildtremiser beskytter drikkevandsboringer, giver vildtet nye levesteder og løfter helhedsindtrykket for dem, der benytter områderne. Derfor har TREFOR Vand i samarbejde med en række landmænd taget initiativ til at beskytte drikkevandsboringer mod uheld og akutte forureninger ved at plante vildtremiser.

Giver værdi til mennesker og dyr

 ”Hovedformålet med beplantningerne er grundvandsbeskyttelse, men jo mere værdi for mennesker og dyr vi kan få med i vores grundvandsbeskyttende løsninger jo bedre,” sige Ole Silkjær, geolog ved TREFOR Vand, og fortsætter:

”Vi vil gerne samarbejde med landbruget og øvrige arealinteressenter om grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor vi indvinder vand. Løsningerne må samtidig gerne være værdiskabende for dem, der benytter området. Det opnår vi med vildtremiser omkring vores indvindingsboringer”.

Drikkevandsboringer og vildtremiser passer godt til hinanden

 En vildtremise skal som hovedregel have en vis størrelse, holde vinden ude og lukke solen ind. Når TREFOR Vand følger de råd, er der god chance for, at skabe et område, som vildtet sætter pris på at opholde sig i. Beplantningen skal være lysåben i midten, tæt i kanterne og arealet skal være på ca. 2000 m2, og det er omtrent størrelsen af en 25 meter beskyttelseszone.

Arbejdsplads med respekt for naturen

 Lige omkring en drikkevandsboring skal der være plads til at arbejde med kraner og pumper, så boringen holdes fri, men i udkanten af 25 meter-zonen må der gerne være skærmet af med træer og buske.

Allerede indenfor et år vil småvildt som harer og fasaner indfinde sig, og beplantningen vil danne godt ly for større vildt efter tre år, mens der vil gå fem-syv år, før den er helt tæt på de fleste jorde. Grundvandsbeskyttelse er til gengæld allerede begyndt ved plantningen af de nye træer og buske.

Fakta

25 meter zonen

Der står i miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal være beskyttelseszoner på 25 meter. Så sikres grundvand og drikkevand mod forurening nær boringerne. Indenfor 25 meter zonen må jorden ikke dyrkes, gødes eller sprøjtes. Der må ikke opbevares miljøfremmede stoffer på arealet. Hvis der står græs derpå, må man gerne slå det, holde kreaturer eller vende med landbrugsmaskiner. Zonen kan også beplantes delvist.

Vildtremiser

En vildtremise kan bestå af 5 dele: 

  • En kantbeplantning, der holder vinden ude. 
  • Et område med lave træer og store buske til skjul. 
  • Lave træer og buske med bær og nødder, som kan give føde. 
  • Lave buske. 
  • Et åbent areal, hvor drikkevandsboringen er lokaliseret. 

Kilde: Naturstyrelsen.

 

Aftale om grundvandsbeskyttelse

TREFOR Vand har indgået en rammeaftale om grundvandsbeskyttelse.


 
Til top