kvinde drikker vand af vandhane
Derfor smager vand forskelligt
Der er stor forskel på, hvordan drikkevand smager. Se nogle af de faktorer, der er afgørende for smagsoplevelsen.

Fra grundvand til drikkevand

Smagen af det danske vand er noget ganske særligt.

Drikkevandet i Danmark er helt unikt. Det skyldes, at alt vores drikkevand stammer fra grundvand, som er blevet renset i flere generationer af naturens egne renseprocesser. Derudover iltes og filtreres grundvandet inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor smager dansk vand af mere.

Her kan du se vandets vej fra grundvandsmagasinerne til det kommer ud af din vandhane. Klik på billedet for at forstørre det.

vandets vej

Inden du får rent drikkevand ud af din vandhane, er vandet på en rejse. Først pumpes råvand op fra grundvandsmagasiner. Råvandet bliver derefter ledt til et vandværk, hvor det bliver iltet og filtreret. Og herfra pumpes vandet enten ud til et vandtårn eller direkte ud til forbrugerne gennem et effektivt vandledningsnet. 

Ofte stillede spørgsmål
Modtager du vand fra TREFOR Vand, er vandet i dit område af rigtig god kvalitet. Det sørger vi for ved en omfattende kontrol af vandkvaliteten. 

TREFOR Vand kontrollerer løbende vandet for bakterier for at sikre, at dit drikkevand er rent og sundt. 

Vi arbejder også for at sikre, at dit drikkevand er af den bedste kvalitet i fremtiden. Vi renoverer løbende ledningsnettet for at minimere vandspild, og dermed give dig en mere stabil vandforsyning. Samtidig arbejder vi også for at beskytte grundvandet, så dit drikkevand forbliver rent og sundt.

Læs mere om TREFOR Vands vandkvalitet
I TREFOR Vands vandforsyningsområde er vandets hårdhed følgende:


Kolding 10-12°dH

Fredericia 12-16°dH

Vejle 12-14°dH

Middelfart 16 - 25°dH


Middelhårdt vand er 8-18°dH

Hårdt vand er 18-30°dH

  
Læs mere om vandets kvalitet og hårdhed

Det kan skyldes, at temperaturregulatoren for det varme vand er forkert indstillet. Du kan løse problemet ved at dreje på ventilen og indstille den på en højere værdi.

Det kan også skyldes luft i vandvarmeren. Er vandvarmeren udstyret med en luftskrue, kan du løse problemet ved at udlufte ved hjælp af denne. 

Endelig kan det skyldes kalkaflejringer i vandvarmeren. En vvs-installatør vil kunne hjælpe dig med at få renset eller udskiftet den.

Til top