kvinde drikker vand af vandhane
Derfor smager vand forskelligt
Der er stor forskel på, hvordan drikkevand smager. Se nogle af de faktorer, der er afgørende for smagsoplevelsen.

Fra grundvand til drikkevand

Smagen af det danske vand er noget ganske særligt.

Drikkevandet i Danmark er helt unikt. Det skyldes, at alt vores drikkevand stammer fra grundvand, som er blevet renset i flere generationer af naturens egne renseprocesser. Derudover iltes og filtreres grundvandet inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor smager dansk vand af mere.

Her kan du se vandets vej fra grundvandsmagasinerne til det kommer ud af din vandhane. Klik på billedet for at forstørre det.

vandets vej

Inden du får rent drikkevand ud af din vandhane, er vandet på en rejse. Først pumpes råvand op fra grundvandsmagasiner. Råvandet bliver derefter ledt til et vandværk, hvor det bliver iltet og filtreret. Og herfra pumpes vandet enten ud til et vandtårn eller direkte ud til forbrugerne gennem et effektivt vandledningsnet. 

vand i glas
Blødgøringsanlæg

TREFOR Vand anvender ikke central blødgøring af vand i vores forsyningsområde. Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, der indvindes i forsyningsområdet, og mindre indvundne mængder på Fyn med en hårdhed på op til 22˚dH, der opblandes med vand fra Jylland i forbindelse med distribution til kunder.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsens rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Som et eksempel i rapporten tages der udgangspunkt i en reduktion af hårdhed fra 17 til 8˚dH, hvor der ikke bevises en samfundsmæssig gevinst ved dette. Vandet skal være hårdere før det kan betale sig. Derudover anbefales det ikke at blødgøre vandet til en værdi under 5-6˚dH, da det vil tære på alle installationer.

Leder du efter informationer om private blødgøringsanlæg?

Ofte stillede spørgsmål
Modtager du vand fra TREFOR Vand, er vandet i dit område af rigtig god kvalitet. Det sørger vi for ved en omfattende kontrol af vandkvaliteten. 

TREFOR Vand kontrollerer løbende vandet for bakterier for at sikre, at dit drikkevand er rent og sundt. 

Vi arbejder også for at sikre, at dit drikkevand er af den bedste kvalitet i fremtiden. Vi renoverer løbende ledningsnettet for at minimere vandspild, og dermed give dig en mere stabil vandforsyning. Samtidig arbejder vi også for at beskytte grundvandet, så dit drikkevand forbliver rent og sundt.

Læs mere om TREFOR Vands vandkvalitet

I TREFOR Vands vandforsyningsområde er vandets hårdhed følgende:


Kolding 11°dH

Fredericia 13-15°dH

Vejle 9-15°dH

Middelfart 14- 22°dH


Middelhårdt vand er 8-12°dH

Temmelig hårdt er 12-18 °dH

Hårdt vand er 18-24°dH

  

Det kan skyldes, at temperaturregulatoren for det varme vand er forkert indstillet. Du kan løse problemet ved at dreje på ventilen og indstille den på en højere værdi.

Det kan også skyldes luft i vandvarmeren. Er vandvarmeren udstyret med en luftskrue, kan du løse problemet ved at udlufte ved hjælp af denne. 

Endelig kan det skyldes kalkaflejringer i vandvarmeren. En vvs-installatør vil kunne hjælpe dig med at få renset eller udskiftet den.

Til top