Montering af vandmåler

Vejledning til montering af vandmåler.

Vandmåleren skal monteres på en sådan måde, at måleren altid er:

  • let tilgængelig
  • let at aflæse
  • let at udskifte

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring. Måleren skal være let at aflæse, udskifte og beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning samt mekaniske ydre påvirkninger.

Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget. Afspærringsventilerne skal være på hver side af målerrammen og være let tilgængelige. Husk der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren.

Klik på billedet for at forstørre det.

Vandmåler montering vejledning

 Download vejledning til montering af vandmåler

Målerramme:

Q3 2,5 = 190 mm x 1”

Q3 6,3 = 260 mm x 1¼”

Q3 10 = 300 mm x 2”

* Flange vandmåler over DN80 skal monteres vandret.

** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer TREFOR Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

***Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes.

Rørcenter-anvisning 015 kan downloades her

Til top