Montering af vandmåler

Vejledning til montering af vandmåler.

Vandmåleren skal monteres så måleren altid er:

  • let tilgængelig
  • let at aflæse
  • let at udskifte

Anbring måleren i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er let at aflæse, udskifte og så den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning og mekaniske ydre påvirkninger.

Afspærringsventilerne skal være i samme rum og være let tilgængelige.

Husk - der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren. 

Klik på billedet for at forstørre det. 

vandmåler

Download vejledning til montering af vandmåler

Målerramme:

Q3 2,5 = 190 mm x 1”

Q3 6,3 = 260 mm x 1¼”

Q3 10 = 300 mm x 2”

* Flange vandmåler over DN80 skal monteres vandret.

** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer TREFOR Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

***Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes.

Rørcenter-anvisning 015 kan downloades her

Til top