Renovering

Vi renoverer vandledninger for din skyld - fordi vi vil levere velsmagende vand og undgå vandtab.

Vandledninger bliver slidt efter at ligge i jorden i årevis, og det kan med tiden give utætheder som medfører vandspild. Kalk, jern og mangan sætter sine spor indvendigt i rørene, og det kan gå ud over kvaliteten og smagen på vandet. Det ønsker vi ikke. 

Derfor vedligeholder vi løbende vandledningerne i vejene, så vi sikrer, at du altid har rent vand af høj kvalitet i hanerne.

I brochuren - Sådan renoverer vi en vandledning - kan du læse mere om hvorfor vi udskifter vandledninger, hvilke gener du kan opleve og ikke mindst hvordan arbejdet foregår.

Et renoveringsarbejde kan give trafikale gener på din vej. Selvom vi gør alt for at undgå at genere, kan det ikke altid undgås. Vi bruger store gravemaskiner og kan i enkelte tilfælde være nødt til at lukke en vej helt ned for trafik. I perioder kan vi også være nødt til at lukke for vandet. Du kan altid tilmelde dig vores SMS-tjeneste, så du i god tid bliver varslet om, at vi lukker forsyningen. Vi varsler altid om vores arbejde – og medmindre der er tale om et akut brud, så bliver du advaret om vores arbejde i god tid, så du bliver mindst muligt generet. 

Du kan også altid se, hvor vi arbejder.

Ny stikledning /vandledning til dit hus

TREFOR Vand har ansvar for at vedligeholde vandrørene frem til skel. Rørene fra skel ind til dit hus, har du selv ansvaret for. Derfor betaler du selv for eventuelt vandspild indenfor skel. Vi anbefaler, at du skifter stikledningen, hvis den er af jern, stål eller lignende.

Tilskud til udskiftning af vandledning

Det er altid en fordel for dig, hvis du får skiftet ledningen, når vi alligevel er i gang med at renovere ledninger på din vej. Vi leverer rør frem til din vandmåler (ekskl. gravearbejde) og giver et tilskud på 1.200 kr. inkl. moms, hvis du udskifter vandledningen samtidig med, at vi udskifter vandledningen i vejen. Du må gerne udføre gravearbejdet selv, når din stikledning skal udskiftes. Du skal bare sørge for at overholde Arbejdsmiljøloven og oprette en graveforespørgsel hos LER

Hvis du ønsker at få udskiftet rørene fra skel ind til dit hus, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør, som tager kontakt til TREFOR Vand. Vores tilskud på 1.200 kr. inkl. moms bliver fratrukket din regning fra VVS-installatøren. Vi anbefaler, at du kontakter flere VVS-installatører for at finde frem til prisen på at udskifte din stikledning. Du må ikke udføre rørarbejde selv, da det kræver VVS-autorisation.

Har du spørgsmål til, hvordan du opnår tilskuddet, så kontakt din VVS-installatør eller TREFOR Vand på telefon 7933 3435

Til top