Renovering

Vi renoverer vandledninger fordi vi vil levere velsmagende vand og undgå vandtab.

Vandledninger bliver slidt efter at ligge i jorden i årevis, og det kan med tiden give utætheder som medfører vandspild. Kalk, jern og mangan sætter sine spor indvendigt i rørene, og det kan gå ud over kvaliteten og smagen på vandet. Det ønsker vi ikke. 

Derfor vedligeholder vi løbende vandledningerne i vejene, så vi sikrer, at vi altid kan levere rent vand af høj kvalitet i hanerne.

Hvordan udskiftes en vandledning?

TREFOR Vand udskifter en vandledning efter følgende forløb.

 1. Gaden/vejen, facader og indkørsler fotoregistreres for senere genetablering.
 2. Prøvehuller graves hvor installationen skal passere øvrige installationer. Eventuel jordforurening dokumenteres.
 3. Afspærringer sættes op. Fortovs- og vejbelægning fjernes. 
 4. Renden til den nye vandledning graves.
 5. Nye vandledninger svejses sammen.
 6. Nye vandledninger placeres i den nyopgravede rende.
 7. Vandledningen skylles ren - dette kan tage op til flere uger, indtil laboratoriet godkender vandkvaliteten.
 8. Nye vandledninger opmåles til digitalt kort.
 9. Efter endt skylning bliver alle stik koblet på den nye vandledning. Det betyder, at vi i en kort periode lukker for vandet.
 10. Kunder som har valgt at udskifte egen stikledning bliver nu kontaktet af egen VVS-installatør. TREFOR graver stik ind til skel og retablerer. 
 11. Belægningen retableres. Vejmyndigheden (kommunale veje) vurderer, om der skal lægges nyt slidlag på vejen.
 12. Fortove retableres og der strøes sand (sandet må ikke fejes væk). Vejmyndigheden vurderer om fortovsfliserne kan genbruges.

Læs mere om udskiftning af vandledninger og muligheden for at få tilskud, til at skifte jordledningen på privat grund.

Hvilke gener medfører udskiftning af en vandledning?

Et renoveringsarbejde kan give trafikale gener. Selvom vi altid prøver at planlægge vores arbejde, så det generer vores omgivelser mindst muligt, kan det ikke altid undgås. Vi bruger store gravemaskiner og kan i enkelte tilfælde være nødt til at lukke en vej helt ned for trafik. I perioder kan vi også være nødt til at lukke for vandet. Det er muligt at tilmelde sig vores SMS-tjeneste, som udsender varsler om, at vi lukker forsyningen. Vi varsler altid om vores arbejde – og medmindre der er tale om et akut brud, så varsler vi om vores arbejde i god tid, for at skabe mindst mulige gener. 

Her renoverer vi

Ny stikledning /vandledning

TREFOR Vand har ansvar for at vedligeholde vandrørene frem til skel. Rørene fra skel ind til hus, har husejeren selv ansvaret for. Derfor betaler husejeren selv for eventuelt vandspild indenfor skel. Vi anbefaler, at udskifte stikledningen, hvis den er af jern, stål eller lignende.

Tilskud til udskiftning af vandledning

Det er altid en fordel, at få skiftet ledningen, når vi alligevel er i gang med at renovere ledninger. Vi leverer rør frem til husejerens vandmåler (ekskl. gravearbejde) og giver et tilskud på 1.200 kr. inkl. moms, hvis husejeren udskifter vandledningen samtidig med, at vi udskifter vandledningen i vejen. Gravearbejdet må husejeren gerne selv udføre. Så længe Arbejdsmiljøloven overholdes og husejeren opretter en graveforespørgsel hos LER

Hvis en husejer ønsker at få udskiftet rørene fra skel ind til huset, skal husejeren kontakte en autoriseret VVS-installatør, som tager kontakt til TREFOR Vand. Vores tilskud på 1.200 kr. inkl. moms bliver fratrukket regningen fra VVS-installatøren. Rørarbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. 

Spørgsmål vedrørende tilskuddet kan rettes mod en VVS-installatør eller TREFOR Vand på telefon 7933 3435

Til top