Renovering

Vi renoverer vandledninger for din skyld - fordi vi vil levere velsmagende vand og undgå vandtab.

Vandledninger bliver slidt efter at ligge i jorden i årevis, og det kan med tiden give utætheder som medfører vandspild. Kalk, jern og mangan sætter sine spor indvendigt i rørene, og det kan gå ud over kvaliteten og smagen på vandet. Det ønsker vi ikke. 

Derfor vedligeholder vi løbende vandledningerne i vejene, så vi sikrer, at du altid har rent vand af høj kvalitet i hanerne.

Hvordan udskiftes en vandledning?

TREFOR Vand udskifter en vandledning efter følgende forløb.

 1. Gaden/vejen, facader og indkørsler fotoregistreres for senere genetablering.
 2. Prøvehuller graves hvor installationen skal passere øvrige installationer. Eventuel jordforurening dokumenteres.
 3. Afspærringer sættes op. Fortovs- og vejbelægning fjernes. 
 4. Renden til den nye vandledning graves.
 5. Nye vandledninger svejses sammen.
 6. Nye vandledninger placeres i den nyopgravede rende.
 7. Vandledningen skylles ren - dette kan tage op til flere uger, indtil laboratoriet godkender vandkvaliteten.
 8. Nye vandledninger opmåles til digitalt kort.
 9. Efter endt skylning bliver alle stik koblet på den nye vandledning. Det betyder, at vi i en kort periode lukker for vandet.
 10. Kunder som har valgt at udskifte egen stikledning bliver nu kontaktet af egen VVS-installatør. TREFOR graver stik ind til skel og retablerer. 
 11. Belægningen retableres. Vejmyndigheden (kommunale veje) vurderer, om der skal lægges nyt slidlag på vejen.
 12. Fortove retableres og der strøes sand (sandet må ikke fejes væk). Vejmyndigheden vurderer om fortovsfliserne kan genbruges.

Læs mere om udskiftning af vandledninger og dine muligheder for at få tilskud, hvis du ønsker at få skiftet jordledningen på din grund.

Hvilke gener kan jeg forvente, når en vandledning udskiftes?

Et renoveringsarbejde kan give trafikale gener på din vej. Selvom vi altid prøver at planlægge vores arbejde, så det generer vores omgivelser mindst muligt, kan det ikke altid undgås. Vi bruger store gravemaskiner og kan i enkelte tilfælde være nødt til at lukke en vej helt ned for trafik. I perioder kan vi også være nødt til at lukke for vandet. Du kan altid tilmelde dig vores SMS-tjeneste, så du i god tid bliver varslet om, at vi lukker forsyningen. Vi varsler altid om vores arbejde – og medmindre der er tale om et akut brud, så bliver du advaret om vores arbejde i god tid, så du bliver mindst muligt generet. 

Du kan også altid se, hvor vi arbejder.

Ny stikledning /vandledning til dit hus

TREFOR Vand har ansvar for at vedligeholde vandrørene frem til skel. Rørene fra skel ind til dit hus, har du selv ansvaret for. Derfor betaler du selv for eventuelt vandspild indenfor skel. Vi anbefaler, at du skifter stikledningen, hvis den er af jern, stål eller lignende.

Tilskud til udskiftning af vandledning

Det er altid en fordel for dig, hvis du får skiftet ledningen, når vi alligevel er i gang med at renovere ledninger på din vej. Vi leverer rør frem til din vandmåler (ekskl. gravearbejde) og giver et tilskud på 1.200 kr. inkl. moms, hvis du udskifter vandledningen samtidig med, at vi udskifter vandledningen i vejen. Du må gerne udføre gravearbejdet selv, når din stikledning skal udskiftes. Du skal bare sørge for at overholde Arbejdsmiljøloven og oprette en graveforespørgsel hos LER

Hvis du ønsker at få udskiftet rørene fra skel ind til dit hus, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør, som tager kontakt til TREFOR Vand. Vores tilskud på 1.200 kr. inkl. moms bliver fratrukket din regning fra VVS-installatøren. Vi anbefaler, at du kontakter flere VVS-installatører for at finde frem til prisen på at udskifte din stikledning. Du må ikke udføre rørarbejde selv, da det kræver VVS-autorisation.

Har du spørgsmål til, hvordan du opnår tilskuddet, så kontakt din VVS-installatør eller TREFOR Vand på telefon 7933 3435

Til top