Årets vand i tal

TREFOR Vand har 10 vandværker som primært forsyner Trekantområdet med drikkevand baseret på grundvand.

TREFOR Vand har i 2018 oppumpet og distribueret 13 millioner m³ drikkevand til kunderne. Drikkevandet kontrolleres løbende på boringerne, på vandet fra vandværket og i ledningsnettet.

Herunder ses vandkvaliteten målt på ledningsnettet for de 4 byer i 2018 set i forhold til lovkravene.

Analyseparameter Højest tilladte værdi  Fredericia  Kolding  Vejle  Middelfart 
 Hårdhedsgrad  30 ˚dH  9,7-14 11  13  12-19 
 Jern  0,2 mg Fe/L  <0,01-0,08 <0,01-0,11   <0,01-0,19 <0,01-0,16 
 Mangan  0,02 mg Mn/L  <0,005 <0,005  <0,005  <0,005 
 Coliforme bakterier  0 pr. ml  0 0  0-11
 E-coli bakterier  0 pr. ml  0
Enterokokker  0 pr. ml  0 0 0 0
 Kimtal 22  200 pr. ml.  0-200 <0-140  <0-150  <0-16 
 Nitrat  50 mg NO3/L  0,48-1,6 <0,62-1,2  0,65-0,73  0,86-0,91 
 Nikkel  20 ug Ni/L  <0,03-0,55 <0,16-0,69  <0,03-1,3  0,05-0,42 
 Fluorid  1,5 mg F/L 0,21-0,26 0,21-0,3  0,22-0,24  0,23-0,25 
 

Resultater for 2018

Størstedelen af analyseresultaterne bekræfter, at TREFOR Vand leverer rent drikkevand af høj kvalitet. I enkelte analyser overskrides myndighedernes krav. Når der sker en overskridelse, tager TREFOR Vand en opfølgende prøve og undersøger driftsforholdene. Drikkevandet overvåges herefter meget nøje, til det igen overholder kvalitetskravene for drikkevand.

TREFOR Vand har i 2018 taget cirka 1800 prøver i forsyningsområdet fra både boringer, vandværker, ledningsnettet og hos forbrugerne. 

Ved hjælp af mikrobiologiske analyser, tester vi vandet for indholdet af coliforme bakterier, E. coli samt kimtal. Coliforme bakterier kan være tegn på forurening af overfladevand ved f.eks. en utæthed i rør eller beholder, som giver bakterierne mulighed for at komme ind i systemet. E. coli og Enterokokker er tegn på, at vandet er ramt af en fækal forurening. Kimtal er et mål for det antal bakterier, der kan vokse ved 22 grader celsius. Der har i løbet af året været 9 bakteologiske overskridelser fordelt på 7 hændelser og 7 fysisk/kemiske overskridelser.

Indførelse af ny bekendtgørelse

I november 2017 kom der en ny bekendtgørelse, som betyder at alle lovpligtige prøver på drikkevandet fremadrettet skal tages på kundens taphane. TREFOR Vand var klar fra 1. januar 2018 med de første lovpligtige taphaneprøver hos kunderne. Indførelsen af den nye bekendtgørelse har betydet et omfattende egenkontrolprogram og dermed mange flere analyser, for at kunne sikre vandets kvalitet fra boring til kundens taphane. Den nye bekendtgørelse har ikke givet anledning til ret mange overskridelser på taphane. 

Miljøfremme stoffer 

TREFOR Vand arbejder aktivt med at sikre, at det vand vi leverer, overholder kvalitetskravene også med hensyn til miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Der undersøges for specifikke stoffer ud over de lovpligtige og vi forsøger at være på forkanten med nye undersøgelser,

Kvalitetskravet, der er gældende for vandet fra vandværket, må ikke overstige 0,1 ug/L. De boringer, hvor værdien på boringen er over 0,1 ug/L, tages ud af drift. Dermed sikre TREFOR Vand, at vi leverer vand, der overholder kravene. De boringer, hvor vi har fundet miljøfremmede stoffer, indgår i et overvågningsprogram, hvor der løbene tages prøver for at overvåge niveauet i boringerne. 

Til top