Årets vand i tal

TREFOR Vand har 10 vandværker som primært forsyner Trekantområdet med drikkevand baseret på grundvand.

TREFOR Vand har i 2017 oppumpet og distribueret 13 millioner m³ drikkevand til kunderne. Drikkevandet kontrolleres løbende på boringerne, på vandet fra vandværket og i ledningsnettet.

Herunder ses vandkvaliteten for de 4 byer i 2017 set i forhold til lovkravene.

Vandkvalitet i Trekantområdet
Højest tilladte værdi  Fredericia  Kolding  Vejle  Middelfart 
 Hårdhedsgrad  30 ˚dH  9,6-14 11-12  9,2-15  15-19 
 Jern  0,2 mg Fe/L  <0,01-0,0058 <0,01-0,038   <0,01-0,027 <0,01-0,028 
 Mangan  0,02 mg Mn/L  <0,005 <0,005  <0,005  <0,005 
 Coliforme bakterier  0 pr. ml  0 0-1*  0
 E-coli bakterier  0 pr. ml  0
 Kim 22  200 pr. ml.  0-13 <1-7  <1-16  <1-14 
 Kim 37  20 pr. ml  0-1 0-2  0-5  0-2 
 Nitrat  50 mg NO3/L  0,3-1,5 <0,3-0,95  0,43-0,91  1,8-4,2 
 Nikkel  20 ug Ni/L  <0,03-1,2 <0,03-0,33  <0,03-1,2  0,34-0,37 
 Fluorid  1,5 mg F/L 0,21-0,28 0,21-0,31  0,21-0,25  0,2-0,25 

*Dalbyvej SFO fundet 1 coliform den 19.10.2017 - ikke genfundet ved følgende analyse.

Resultater for 2017

Størstedelen af analyseresultaterne bekræfter, at TREFOR Vand leverer rent drikkevand af høj kvalitet. I enkelte analyser overskrides myndighedernes krav. Når der sker en overskridelse, tager TREFOR Vand en opfølgende prøve og undersøger driftsforholdene. Drikkevandet overvåges herefter meget nøje, til det igen overholder kvalitetskravene for drikkevand.

TREFOR Vand har i 2017 taget cirka 1500 prøver i forsyningsområdet fra både boringer, vandværker, ledningsnettet og hos forbrugerne. 

Ved hjælp af mikrobiologiske analyser, tester vi vandet for indholdet af coliforme bakterier, E. coli samt kimtal. Coliforme bakterier kan være tegn på forurening af overfladevand ved f.eks. en utæthed i rør eller beholder, som giver bakterierne mulighed for at komme ind i systemet. E. coli er tegn på at vandet er ramt af en nyere fækal forurening. Kimtal er et mål for det antal bakterier, der kan vokse ved en bestemt temperatur og måles ved henholdsvis 22 og 37 grader celsius. Der har været 16 bakteologiske overskridelser og 0 fysisk/kemiske overskridelser.

Miljøfremme­stoffer

I 2017 har vi konstateret flere fund af stoffet desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsstof af pesticidet Chloridazon. Der har ikke været nogen overskridelser i forhold til kvalitetskravene for drikkevand, med undtagelse af Staurbyskov Vandværk, som er lukket pr. 1. september 2017.

Kvalitetskravet er gældende for vandet fra vandværket, hvor værdien ikke må overstige 0,1 ug/L. De boringer, hvor værdien på boringen var over 0,1 ug/L, er ikke længere i drift. Dermed er TREFOR Vand sikre på, at vi leverer vand, der overholder kravene. De boringer, hvor vi har fundet miljøfremme stoffer, indgår i et overvågningsprogram, hvor vi løbene tager prøver for at overvåge niveauet i boringerne.

TREFOR Vand sløjfede i december 2017 en boring i Søndre Kolding kildefelt, da denne havde et højt indhold af desphenyl-chloridazon. Boringen var den eneste i kildefeltet, som var ramt af dette miljøfremmende stof. Vi har efterfølgende taget prøver på vandværket, hvor vi ikke har fundet spor af stoffet. 

Til top