Du kan også beskytte vores grundvand

Danskernes brug af sprøjtemidler i private haver er en af udfordringerne for vores grundvand. For at sikre rent drikkevand i fremtiden, skal vi sammen gøre en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening.

drikkevand af høj kvalitet

Selvom det kun er 2 % af det samlede forbrug af sprøjtemidler, der anvendes i haver, er det vigtigt at minimere forbruget, fordi en del af vores særligt sårbare vandboringer ligger i byområder.

Et sted at starte er ved at minimere vores brug af sprøjtegift i vores haver. Du og dine naboer kan arbejde på at droppe sprøjtegiften ved at følge nogle af disse råd:

Gode råd til en have uden sprøjtegift

Det bedste råd er at begynde ukrudtsbekæmpelsen i det tidlige forår inden ukrudtet udvikler sig. 

Derudover kan du gøre følgende:

Blomster:
Mange blomster betyder pollen og nektar og dermed nyttige insekter. Mariehønen er for eksempel et nyttigt insekt. Den spiser 200-600 bladlus i sin levetid som larve.

Bunddække:
Dæk jorden i dine bede med bunddækkeplanter. De vil skygge for solen, så ukrudtet ikke kan spire. Bunddækkeplanter skal plantes tæt,  cirka 6 planter per kvadratmeter.

Fiberdug:
Undgå ukrudt på terrasse og fliser med fiberdug som underlag.

Flis:
Du kan også dække jorden i dine bede med 10 til 15 centimeter træflis. Bemærk, hvis du dækker det for tæt, har det også effekter på jordlevende organismer.

Kompost:
Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæsonen, og spred et tykt lag kompost.

Lugning:
Brug hakkejernet og lug allerede fra det tidlige forår. Vær opmærksom på at fjerne ukrudtet, inden det når at kaste frø. Har du været sent ude, og ukrudtet allerede har sat frø, skal det ikke på komposten, men fjernes fra haven. Lug umiddelbart efter regnvejr, hvor rødderne sidder løsere.

Du kan læse mere om hvordan du bekæmper f.eks. mælkebøtter, mos, skvalderkål og dræbersnegle uden brug af sprøjtemidler på vandigrunden.dk. 

Kilde: www.vandigrunden.dk


Læs eller se mere på følgende links:

Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven

Sprøjtefri have

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening