Vand af god kvalitet

Drikkevandet fra TREFOR Vand bliver systematisk kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. TREFOR Vand er også ISO 22000 certificeret, så du har garanti for rent og velsmagende drikkevand.

Mand hælder vand op i glas

Omfattende analyser af drikkevandet

TREFOR Vand udfører løbende analyser på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere. Hos TREFOR Vand stiller vi store krav til vand og derfor udfører vi også flere og mere omfangsrige kontroller af vores vand end hvad myndighederne foreskriver. 

Kontrollerne gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs Drikkevandsbekendtgørelsen her.

Du kan altid finde den seneste analyse af det enkelte vandværk her; hvis den seneste analyse er en normal kontrol, kan du desuden se den seneste analyse med udvidet kontrol.

Analysen omfatter: 

  • Kemi (vandets indhold af stoffer som er naturligt forekommende) og bakteriologi (vandets indhold af bakterier)

  • Pesticider (bekæmpelsesmidler beregnet til at regulere eller dræbe forskellige levende organismer)  

  • MTBE (en æter som tilsættes benzin for at hæve oktantallet)

  • Uorganiske sporstoffer

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening