Fra grundvand til rent og frisk drikkevand

Drikkevand fra TREFOR Vand er udvundet af det fineste grundvand, hvilket giver vores drikkevand en særlig høj standard. Vi stiller høje krav til vores vandudvindinger, og vi ønsker kun at tilbyde vores kunder vand og drikkevand af allerhøjeste kvalitet. 

Mand fylder glas med vand

Drikkevand af højeste kvalitet

Vores vandforsyningsområde er kendetegnet ved grundvand af særlig god og ren kvalitet. Hos TREFOR Vand ønsker vi kun at tilbyde vores kunder rent drikkevand af højeste kvalitet. Derfor stiller vi store krav til vandet og kontrollerer dit vand efter strengere krav end myndighederne foreskriver.

Vi passer på grundvandet

Rent, fersk grundvand er en knap ressource, og vi har alle brug for drikkevand for at leve. I Danmark er vi priviligeret med friskt og rigeligt drikkevand fra vores grundvandsmagasiner – så længe vi beskytter det. 

Hos TREFOR Vand er vi meget bevidste om, hvor afhængige vi er af vores drikkevand, både nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi tænker langsigtet og løbende arbejder på at sikre danskernes grundvand - og det gør vi hos TREFOR Vand.

Åbent hus på Vandets Dag


Kaltofte Vandtårn

Vandets Dag

Kom til Åbent hus onsdag den 22. marts 2017 - vi fejrer FN's Internationale Vanddag.

Besøg TREFOR Vand på Fredsted Beholderanlæg fra kl.15.00-17.30 eller kom op i Kaltofte Vandtårn fra kl.19.00-20.30.

Mere om Vandets Dag

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening