Regning og forbrug

Din Selvbetjening kan du:

  • Se dine regninger
  • Følge dit forbrug
  • Betale din regning
  • Tilmelde dig til driftsinfo på SMS eller e-mail

Du logger ind med kundenummer og pinkode, som du finder på din regning.

Hvor kan jeg se mine regninger fra TREFOR Varme?

Din Selvbetjening kan du se dine regninger og årsopgørelser samt dit kontoudtog. Du skal bruge dit kundenummer og pinkode for at logge ind. Dine log-in oplysninger finder du på din regning fra TREFOR Varme.

Hvad betyder husets alder i forhold til varmeforbruget?

Husets alder spiller i høj grad ind på forbruget med mindre, der er investeret i energibesparende forbedringer i huset.
Nedenstående liste angiver forbruget af energi pr. m2 hus afhængig af byggeår. Tallene er gennemsnitlige og kan variere efter husets tilstand og hvordan man agerer i huset.
_______________________________________ 

BR98 med tillæg:     50 kWh
2000+ BR98:            70 kWh
1985-2000 BR85:    90 kWh
1980-1985 BR82:    94 kWh
1970-1979:              110 kWh
1960-1969:              140 kWh
1940-1959:               170 kWh
præ-1939:                186 kWh 

Hvad er graddage?

Graddage angiver det estimerede forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af vejret.

Med graddage kan du hver måned sammenligne energiforbruget med et normalår. Et normalår er et gennemsnit af graddage for årene 1941 - 1980. Jo højere graddag, jo større har behovet for opvarmning været.

Hvis du sammenligner med graddagene for et normalår, kan du med stor sandsynlighed få forklaringen på dit ændrede energiforbrug og dermed ændrede varmeregning.

Læs mere om graddage og deres betydning for dit varmeforbrug.

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening