Dit fjernvarmeanlæg

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Fjernvarme er en miljøvenlig opvarmningsform, da varmen hovedsageligt kommer fra overskudsvarme og affaldsvarme fra industri, raffinaderier o.lign. Fjernvarmesystemet udnytter overskuds- og affaldsvarme så det ikke går til spilde - det holder miljøbelastningen nede.

Fjernvarme fra TREFOR Varme kommer fra overskudsvarme fra Shell-Raffinaderiet i Fredericia, forbrænding af affald i Kolding og kraftvarme fra Skærbækværket

Vi sikrer altså et minimalt brændselsforbrug samtidig med at de miljømæssige forhold under produktionen er i top.

Spareråd

Ønsker du en både økonomisk og miljømæssig fornuftig løsning, kan fjernvarme være løsningen for dig. Du kan desuden gøre fjernvarmen endnu mere attraktiv ved at følge en række enkle råd om opvarmning af dit hus. Et fjernvarmeanlæg kan holde i mange år, især hvis du jævnligt får det efterset og justeret.


Gode råd om fjernvarme:

  •    Tjek dit forbrug, aflæs ofte måleren og notér dine aflæsninger. 

  •     Indstil termostaterne på trin 3 (svarer til 21°C).

  •     Hold returtemperaturen så lav som muligt.

  •     Indstil termostaterne ens i samme rum - mærk om returtemperaturen er ens.

  •     For hver grad temperaturen hæves, stiger energiforbruget med 8 %.

  •     Brug evt. natsænkning, men maksimalt 4°C - sæt termostaterne på trin 2 (svarer til 17°C).

  •     For at undgå fugtigt indeklima bør temperaturen aldrig komme under 14°C (svarer til trin 1). 

  •     Udluftning forbedrer indeklimaet. Udluft kraftigt, men kortvarigt.

  •     Luk for radiatoranlægget og sluk evt. for cirkulationspumpen i sommerhalvåret.

  •     Temperaturen på det varme brugsvand bør være ca. 50°C.

 

Hvad gør jeg ved støj og susen i varmeanlægget?

Støj og susen i dit fjernvarmeanlæg kan skyldes for høj pumpehastighed. Du kan løse problemet ved at indstille cirkulationspumpen til en lavere værdi.

Det kan også skyldes luft i anlægget. Du kan løse problemet ved at udlufte radiatorerne. Husk at stoppe cirkulationspumpen, mens du udlufter.

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud vil du også kunne høre som støj. Har du mistanke om dette, så luk begge hovedhaner og kontakt din VVS-installatør.

Hvad gør jeg, hvis der er for lidt eller ingen varme?

Der kan være forskellige årsager til for lidt eller ingen varme. Det kan skyldes luft i anlægget, der lyder som rislen. Du kan løse dette problem ved at udlufte dine radiatorer. Husk at stoppe cirkulationspumpen, mens du udlufter dem.

Det kan også skyldes, at cirkulationspumpe er standset. Dette problem løser du ved at tænde på pumpens kontakt og/eller udskifte sikringen. Er det blot i et enkelt rum, kan årsagen være, at radiatorventilen sidder fast. Du kan løse problemet ved at åbne og lukke for ventilen nogle gange.

Hvad gør jeg, hvis jeg mangler varmt vand?

Det kan skyldes, at temperaturregulatoren for det varme vand er forkert indstillet. Du kan løse problemet ved at dreje på ventilen og indstille den på en højere værdi.
Det kan også skyldes luft i vandvarmeren. Er vandvarmeren udstyret med en luftskrue, kan du løse problemet ved at udlufte ved hjælp af denne.
Endelig kan det skyldes kalkaflejringer i vandvarmeren. VVS - installatøren vil kunne hjælpe dig med at få renset eller udskiftet den.

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening