Fjernvarmeafkøling

Gives der dispensation for dårlig afkøling?

Det er muligt at søge om dispensation for dårlig afkøling, hvis:


  • Stikledningen til installationen er meget lang 

  • Installationen ligger uhensigtsmæssigt på forsyningsledningen 

  • Fjernvarmeanlægget er et et-strengsanlæg


Dispensationen gives efter en vurdering af den enkelte sag.


Udfyld TREFOR Varmes dispensationsansøgning.

Hvad gør jeg, hvis afkøling er under 25 grader?

Brug samtlige radiatorer i det rum, du ønsker opvarmet og indstil disse radiatorventiler ens, eksempelvis på 21 grader. Temperaturvalget kan varieres fra rum til rum. 
Indstil radiatorventilerne, således at returtemperaturen fra radiatorerne højst føles håndvarm. 
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50 grader.
  

Vil du høre mere om afkøling, er du altid velkommen til at kontakte TREFOR Varme enten ved at udfylde formularen eller at ringe på telefon 79 33 34 35.

Hvorfor beregnes der afkøling?

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. Dårlig afkøling bevirker, at der skal pumpes store mængder vand rundt i ledningsnettet. Det medfører et større energiforbrug til pumperne og større fjernvarmerør.
Ved en bedre afkøling på ledningsnettet er der en væsentlig besparelse for fjernvarmeforbrugerne som helhed.
Derfor anbefaler vi, at du udnytter energien i fjernvarmevandet bedst muligt!

Få gode råd til bedre afkøling af dit fjernvarmevand.

Hvordan beregnes afkølingen?

Det er nemt at holde øje med afkølingen. Aflæs fjernvarmemåleren jævnligt og find forbruget af MWh og m³ fra sidste årsaflæsning.

Din afkøling beregnes derefter på følgende måde:
(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Afkølingen af fjernvarmevandet skal over et driftår gennemsnitlig være mindst 25 grader.

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening