Betaling

Hvordan tilmelder jeg mig betalingsservice/ NETS?

Du kan tilmelde din regning til betalingsservice/Nets i din bank eller på netbank, når du indbetaler dit girokort. Vær opmærksom på, at din regning først bliver betalt via Betalingsservice, når den fremgår af din betalings oversigt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min regning til tiden?

Hvis du overskrider sidste betalingsdato for regningen, får du en betalingspåmindelse med ny betalingsfrist. Overskrider du sidste betalingsdato på påmindelsen, sender vi rykker med ny betalingsfrist. Udsendelse af betalingspåmindelse og rykker medfører gebyr og renter efter gældende regler. Overskrider du sidste betalingsdato på rykkeren, afbryder vi forsyningen. Genåbning sker, når restancen samt lukke- og genåbningsomkostninger er betalt til TREFOR Vand/TREFOR Varme.

Hvordan undgår jeg gebyrer?

Med Betalingsservice undgår du at komme til at betale din regning for sent og blive opkrævet gebyrer.

Betalingspåmindelser, hvad koster det?

Der tilskrives renter og for hver betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,-.

Jeg kan ikke betale min regning, hvad gør jeg?

Da vi er overgået til månedlig betaling, så tilbyder vi ikke længere afdragsordninger. Vær opmærksom på, at der tilskrives renter og gebyrer ved overskredet betalingsfrist.

Hvordan opkræves jeg for mit forbrug?

Vi opkræver ikke forudbetaling når du har en fjernaflæst måler. Du betaler kun for dit faktiske forbrug. Derfor vil regningernes beløb også svinge fra måned til måned.

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening