Sådan bruger vi dine personlige data

TREFOR Varme A/S eller TREFOR Vand A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er: TREFOR Varme A/S - CVR. 17010131 / TREFOR Vand A/S - CVR. 20806400. Tlf. 79333435, e-mail trefor@trefor.dk

Kontaktoplysninger databeskyttelsesrådgiver: Martin Hansen - E-mail: persondata@ewii.com.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger følger af hensynet til besvarelse af din henvendelse herunder evt. videregivelse til rette selskab i EWII koncernen.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6.1.b.

Kundeoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for opretholdelse af kundeforholdet, opfyldelse af forpligtelser i relation hertil og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af fakturaer i 5 år.

Personoplysningerne vil blive opbevaret fortroligt, og vil ikke blive videregivet til tredjepart. EWII kan dog ved nærmere instruks overlade dele af behandlingen til databehandlere.
Du har som registreret ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, samt ret til berigtigelse af forkerte eller ikke-fyldestgørende oplysninger.

Du kan til en hver tid gøre indsigelse mod behandlingen, samt anmode om udlevering af de oplyste personoplysninger.

Klage over TREFORs behandling af persondata kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 33193200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk.

For yderligere oplysninger om TREFORs behandling af personoplysninger henvises til TREFORs til enhver tid gældende persondatapolitik, som findes på  https://ewii.com/privat/persondatapolitik

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening