Tvister og klager

Ønsker du at klage over TREFOR Vand eller TREFOR Varme, bør du starte med at klage til os, så vi kan drøfte sagen og belyse eventuelle misforståelser.

I tilfælde af tvist mellem Kunden og TREFOR Vand/TREFOR Varme, kan kunden klage til TREFOR Vand/TREFOR Varme. TREFOR Vand/TREFOR Varme træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse.

Du bør klage, så snart du opdager forholdet. Du kan oprette en klage på www.trefor.dk/kontakt, sende en e-mail til kunde@trefor.dk eller sende et brev til TREFOR Vand A/S eller TREFOR Varme A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding. 

Såfremt kunden ikke er tilfreds med den af TREFOR Vand/TREFOR Varme meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan kunden indgive en klage over TREFOR Vands/TREFOR Varmes afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 41715000, e-mail: post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. Klager fra erhvervsdrivende behandler Ankenævnet ikke, medmindre klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage i et privat kundeforhold. For nærmere information omkring Ankenævnets kompetence til at behandle erhvervsklager henvises til klagevejledningen på Ankenævnets hjemmeside, www.energianke.dk, hvor der ligeledes kan læses mere om betingelser og gebyr for at klage. 

Øvrige erhvervsklager skal indbringes for de danske domstole.

Klager i forhold til afregning af forbrug og andre forbrugsrelaterede klager kan rettes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forbrugerklagenævnet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

Klager i forhold måling af vand kan rettes til:
Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 63, 6700 Esbjerg, www.sik.dk

Klager, der vedrører de generelle bestemmelser i leveringsbestemmelserne, kan rettes til:
Kolding kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, www.kolding.dk 

Klager, der vedrører afgørelser efter Vand-forsyningsloven, kan rettes til:                                
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, www.naturstyrelsen.dk

Endelig har private forbrugere mulighed for at indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder udenfor Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk.

Tilsynsmyndigheden på energiområdet er Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 41715400. 

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål samt kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på blandt andet varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke er henlagt til anden myndighed. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives på http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af klage skal du angive TREFOR Vands/TREFOR Varmes e-mailadresse: trefor@trefor.dk

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening