Fjernvarme i Bredballe Syd

Bor du i området omkring Bredballe Syd ved Vejle, kan du måske få fjernvarme indenfor overskuelig fremtid.

Generelt

Som du tidligere er blevet informeret om, har vi arbejdet mod en etablering af fjernvarme i Bredballe Syd.

Som nævnt på informationsmøderne i Sognegården og i tilsendte breve, kræver en sådan etablering en tilslutning på 40 %, for at projektet kan igangsættes og gennemføres. 

Hvis du har behov for et besøg med en snak om fjernvarme, så kontakt salgsingeniør Kenneth Andersen og lav en aftale. Du kan kontakte Kenneth Andersen på tlf. 30 17 19 26 eller kean@trefor.dk.

Til beboere i område 17:

Det er nu lykkedes os at få tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmeprojektet i område 17 i Bredballe Syd. Vi forventer at påbegynde ledningsarbejdet umiddelbart efter påske.

Hvis du har sagt ja tak til fjernvarme, vil du snarest blive kontaktet omkring gennemførelsen af projektet. 

Område 17 omfatter Solvej, dele af Solvænget, Mettesvej, Udesensvej og Moselund. Vedlagt finder du en liste over de adresser, det drejer sig om. 

Du bør vide, at du kan benytte dig af Boligjobordningen, hvis du tilslutter dig fjernvarme i 2017. Kort fortalt betyder Boligjobordningen, at du kan få ca. kr. 20.000,00 i fradrag, alene baseret på etablering af fjernvarmestikledning. Du kan læse mere om betingelserne på skat.dk

Hvis du endnu ikke har skrevet under på en aftale om fjernvarme, kan du kontakte undertegnede. Og du er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte mig på telefon 30 17 19 26 eller på mail til kean@trefor.dk.

Med venlig hilsen

Kenneth Andersen

Salgsingeniør, TREFOR Varme A/S


Bredballe Syd

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening