Beregn afkøling af dit fjernvarmevand

Afkøling af fjernvarmevandet skal være mindst 25 grader på et år. Det er nemt at holde øje med afkølingen.

Som fjernvarmekunde hos TREFOR Varme, skal afkølingen af dit fjernvarmevand være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Det betyder, at forskellen i temperaturen på det vand, der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det vand, der ledes ud igen, skal gennemsnitlig være 25°C - og gerne mere. 

Du holder øje med afkølingen ved at aflæse fjernvarmemåleren jævnligt og sammenligne forbruget af MWh og m³ siden sidste års aflæsning.

Din fjernvarmeafkøling beregnes på følgende måde:

(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860


Indtast dine data i felterne og klik på beregn knappen.

Vælg by

 

Indtast forbrug m³ *:
Indtast forbrug MWh *:* Husk at bruge punktum (og ikke komma) som decimal separator ved indtastning i felterne (f.eks.: 5.5). 

Hvad betyder dårlig afkøling?

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. For dårlig afkøling bevirker, at der skal pumpes større mængder vand rundt i ledningsnettet. Det betyder, at energiforbrug er større og dermed ikke økonomisk for dig. Derfor er det vigtig at have en god afkøling af fjernvarmen.

For hver grad bedre afkølingen er, er der en væsentlig besparelse for fjernvarmeforbrugerne som helhed. Det vil sige, at energien udnyttes bedst muligt i fjernvarmevandet.

Gode råd til bedre afkøling af fjernvarmen

  • Brug samtlige radiatorer i de rum, der ønskes opvarmet til fx 21°C. I rum, der ikke ønskes opvarmet til 21°C, indstilles samtlige radiatorventiler lavere, fx til 18°C.

  • Indstil radiatorventilerne, således at returtemperaturen fra radiatorerne højst føles håndvarm.

  • Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50°C.

 

Der er mulighed for at søge om dispensation for dårlig afkøling, hvis:

  • Stikledningen til installationen er særlig lang.

  • Installationen ligger uhensigtsmæssigt på forsyningsledningen.

  • Fjernvarmeanlægget er et et-strengsanlæg.

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening