Luftfoto af hovedkontor | TREFOR

Selskaber i TREFOR

TREFOR er koncernens infrastruktur­­selskaber, som indeholder selskaberne TREFOR Vand, TREFOR Varme, TREFOR El-net samt TREFOR El-Net Øst.

TREFOR Vand ejer, driver og udbygger forsyningsnet og anlæg til indvinding, behandling og distribution af rent drikkevand i Trekantområdet. 

TREFOR Vand ejer 10 vandværker, 3 vandtårne og en række beholderanlæg fordelt over hele forsyningsområdet. Som Danmarks tredjestørste private vandselskab, er TREFOR Vand også ISO-certificeret efter standarderne ISO 22000 og ISO 9001. Certificeringen er garanti for, at alle arbejdsgange og processer er tilrettelagt og bliver udført, så vi sikrer forbrugerne rent drikkevand af høj kvalitet.

Selskabet arbejder målrettet med grundvandsbeskyttelse i forsyningsområdet ved blandt andet at etablere skovområder nær grundvandsmagasiner. 

 

TREFOR Varme ejer, driver og udbygger produktionsanlæg og forsyningsnettet til distribution af fjernvarme i Trekantområdet.

Hele fjernvarmesystemet udnytter overskuds- og affaldsvarme fra lokalområdet. På den måde går energien ikke til spilde og miljøbelastningen bliver holdt nede. 
Fjernvarme fra TREFOR Varme kommer fra overskudsvarme fra Shell-Raffinaderiet i Fredericia, forbrænding af affald i Kolding og varme fra Skærbækværket.

 

TREFOR El-net ejer, driver og udbygger elnettet i Trekantområdet med 46.000 husstande og på Bornholm med 29.000 husstande og virksomheder, så kunderne hver dag kan være sikre på at have strøm i kontakten.

Hele elnettet er under forandring, og det kræver, at, nettet bliver optimeret og vedligeholdt, for at sikre at netkapaciteten matcher samfundets stigende efterspørgsel efter el.

Selskaberne er underlagt stram lovregulering og opererer i et monopoliseret marked. Selskaberne er dermed ikke i direkte konkurrence med øvrige elnetselskaber. TREFOR El-net befinder sig i den bedste tredjedel af elnetselskaber, når det drejer sig om at vurdere effektiviteten. Dette er også målet for TREFOR El-net Øst. 

 

 

Til top