TREFOR Vand på feltarbejde i Brenderup

 

I øjeblikket er TREFOR Vand i gang med et projekt, der skal kortlægge naturen forskellige steder i Brenderup – målet er, at projektet skal give det fulde overblik over naturmiljøet i områderne. 

Projektet løber over to måneder, og afvikles i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI, der netop nu har miljørådgivere i marken for at registrere planter og dyr. Resultatet er afgørende for, om det vil være muligt at hente grundvand op fra området.

Forbipasserende og lokalbefolkning vil derfor kunne støde på miljørådgivere fra COWI på feltarbejde i løbet af september og oktober – og skulle det ske, så er spørgsmål velkomne, siger TREFOR Vands forsyningschef, Lars Skjerning:

”Projektets formål er at sikre, at vi ikke belaster naturen, hvis vi henter grundvand herfra,” lyder det fra vandforsyningschefen.

Arbejdet indbefatter, at fagfolkene går rundt i områderne og registrerer alle dyr og planter, de ser. 

”Det er interessant at kortlægge, hvad vi har af natur, og en vigtig del af arbejdet med miljøbeskyttelse,” siger Lars Skjerning. 

trefor_brenderup_naturmiljø

Til gavn for fremtidens vandforsyning i Middelfart

TREFOR og COWI besøger i løbet af projektet cirka 50 forskellige områder, der har våd natur.

Og om alt går vel kan projektet være med til at styrke vandforsyning for borgerne i Middelfart og omegn:

”Vi er interesserede i, at det vand, vi drikker er hentet så tæt på som muligt, så det vil være helt naturligt at hente vand fra Brenderup til Middelfart – hvis vi altså kan gøre det miljømæssigt forsvarligt. Det er det, vi er ved at finde ud af,” lyder det fra vandforsyningschefen. 

Til top