Stort gravearbejde i Vejle

 

Indtil slutningen af januar 2021 arbejder TREFOR Vand på at genetablere en sprunget vandledning på Gammelhavn.

1000 meter rør er i øjeblikket ved at blive udskiftet som erstatning for den vandledning, der sprang læk i tunnelen på Gammelhavn i oktober sidste år.

Derfor kan trafikanter i Vejle midtby opleve omkørsler på flere berørte strækninger, når arbejdet bliver udført over flere etaper i den kommende tid. Undervejs i arbejdet bliver det også nødvendigt at inddrage nogle parkeringsarealer i området.

I forbindelse med genetableringen bliver vejbanen for ligeudkørsel i krydset Fredericiavej, Sønderbrograde i retning mod Kolding spærret på grund af gravearbejde i løbet af december. Vejbanen vil være spærret i følgende tidsrum:

  • Søndag 6/12 kl.18.00-23.59
  • Mandag 7/12 – fredag 11/12 kl. 18:00 – 06:00

Omkørsel via Damhaven- Ribe landevej – Pedersholms allé- Koldingvej. Vognbane mod Fredericia og Billund er åben.

Det omfattende projekt vil på sigt påvirke den kollektive trafik, og arbejdet kræver en midlertidig omlægning af en busrute. I øjeblikket er TREFOR Vand i dialog med Sydtrafik, samt vejmyndigheden og Vejdirektoratet om at planlægge omlægningen. 

Gravearbejdet foregår på Gammelhavn, Sønderbrogade, Koldingvej og Kiddesvej og planlægges, så det generer borgere og trafikken mindst muligt. Borgerne på Koldingvej og Kiddesvej er informeret om arbejdet, ligesom der er hængt informationsplancher op flere steder på de strækninger, hvor arbejdet foregår.

Til top