pesticidfund skal tages alvorligt

De senere år er der konstateret flere forekomster af pesticider i det danske drikkevand. 

Miljøstyrelsen besluttede derfor i efteråret 2019 at screene for en række yderligere pesticider i udvalgte boringer i Danmark. 

I går offentliggjorde styrelsen resultaterne af screeningerne: 

Miljøstyrelsen har undersøgt 263 vandboringer for 415 forskellige pesticider, og der er fundet for høje koncentrationer i flere boringer. Hos TREFOR Vand hilser man undersøgelserne velkommen. 

”Vi har modtaget resultatet og følger situationen nøje. Det er godt, at vi som samfund tager pesticidfund alvorligt. Som drikkevandselskab skal vi kende til forekomsten af pesticider i det danske drikkevand, og det har vi fået et redskab til her,” siger vandforsyningschef i TREFOR Vand, Lars Skjerning. 

Han forventer, at resultaterne vil bidraget til en fornyet diskussion omkring niveauet for beskyttelse af grundvandet og kvaliteten af det danske drikkevand: 

”Vi er interesserede i at levere så god vandkvalitet til borgerne som muligt. Så vi er helt klar til at følge de retningslinjer, ministeriet anviser, når vi kommer dertil” siger han. 

Vandforsyningschefen glæder sig over, at der er i 80 procent af de boringer, der er testet, ikke er fundet nogen af de 415 pesticidstoffer, men det er naturligvis ikke nok, mener han:   

 

”Vi har en plan for prøvetagning i vores boringer, og den justerer vi løbende, efterhånden som vi ved mere om situationen,”
Lars Skjerning, vandforsyningschef i TREFOR Vand

 

Undersøgelsen viser ikke helt ned i detaljer, hvor der er fundet problemer, og det er derfor pt uvist, om TREFOR Vand finder pesticider i deres boringer. 
”Vi afventer, og når vi ved mere, så begynder vi at analysere,” lyder det fra Lars Skjerning. 

 

 

TREFOR | 21-02-2020.

Til top