Ny vandledning i Vejle

 

Arbejdet påbegyndes i uge 18 og forventes afsluttet i uge 27. Arbejdet påbegyndes på hjørnet af Falstergade/Danmarksgade over til busterminalen på Borgvold, herefter bores der fra busterminalen under åen og over til Gammelhavn.

Det drejer sig om ca. 210mt pe-rør. Arbejdet er en erstatning for den vandledning, der sprang læk i tunnelen på Gammelhavn 2019. Den sidste etape er en forlængelse af det arbejde, der blev udført fra Gammelhavn og op ad Kiddesvej til Søndermarksvej sidste år.

Trafikale påvirkninger

Danmarksgade spærres ved hjørnet af Danmarksgade/Falstergade. Falstergade holdes åbnet.

Det er ikke nødvendigt at omlægge busruter i forbindelse med arbejdet. Der inddrages et arbejdes areal på busterminalen. Det drejer sig ca. 3-4 busholdepladser, dette er koordineret med DSB som har givet tilladelse til dette.

Der er omdelt beboer information i og omkring strækningerne. Ligeledes hænges der informationsplancher forskellige steder, når arbejdet påbegyndes.

 
Til top