TREFOR Vand udfører ledningsarbejde på Jellingvej, Vejle

TREFOR Vand A/S renoverer vandledningen i Jellingvej i forbindelse med det foregående brud den 28. november 2019.

Arbejdet udføres den 11. december 2019 fra kl. 08.30 til den 12. december 2019 kl. 11.00. Der kan forekomme støjgener i nattetimerne.

Der bliver lukket for vandet den 11. december i tidsrummet kl. 22.00 – 05.30. 

Jellingvej vil være spærret fra Nordlandsvej til Lindeallé, der etableres omkørsel mod Jelling via Høgsholtvej – Hovertoften og mod Vejle via Frederikshøjvej – Grejsdalsvej. 

Bustrafikken omlægges ligeledes.

Vi beklager de gener, som gravearbejdet giver. Vi vil forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at generne bliver mindst mulige, og håber samtidig på din forståelse.

Til top