TREFOR Vand udsteder kogeanbefaling i Kolding Syd

Et rutinemæssigt testresultat viste fredag aften, at vandet i Søndre Vandværk i Kolding overskrider grænseværdierne for coli-bakterier. Derfor har TREFOR Vand med øjeblikkelig virkning valgt at lukke vandværket, og udstede en kogeanbefaling.

10. juli 2020

”Vi tager situationen meget alvorligt, og tager alle forholdsregler, vi kan, mens vi undersøger, hvad der ligger til grund for test-resultatet,” siger Lars Skjerning, der er vandforsyningschef i TREFOR Vand.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget forureningen, men det er TREFOR Vands fagfolk i færd med at klarlægge. Det er første gang, vandforsyningen ser sig nødsaget til at udstede en anbefaling.

”Lige nu skal vi have undersøgt helt til bunds hvad der er sket, og have vores vandværk gennemrenset, så det kan komme op og køre igen. Det bliver opgaven over de næste par dage,” lyder det fra vandforsyningschefen.

Kogeanbefalingen gælder i Kolding Syd fra linjen ved Kolding Å og Kolding Fjord og løber fra dags dato til videre information er tilgængelig.

Hvad er et koge-påbud?

Myndighederne kan vælge at pålægge vandforsyningerne at udstede et kogepåbud, hvis der er risiko for, at vandet i dit område er forurenet. Det betyder, at fagfolk anbefaler, at borgere koger vandet, inden det drikkes eller bruges til madlavning.

To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Kogepåbuddet opretholdes indtil nye prøver viser at forureningen er ophørt. Vandet må gerne bruges til tøjvask og rengøring, og til personlig hygiejne, så længe vandet ikke kommer i munden.

Hold øje med trefor.dk eller følg TREFOR på Twitter for de nyeste opdateringer om situationen.

i tvivl?

TREFOR Vand udstedte fredag aften en kogeanbefaling, der gælder alle borgere i Kolding syd med bopæl syd for Kolding Å og Kolding Fjord – og som er kunder hos TREFOR Vand.

Er du i tvivl om din bopæl er omfattet af TREFOR Vands anbefaling, så kan du tjekke ved at se på din vandregning. Her står, om du er kunde hos TREFOR Vand, og dermed forsynes med vand herfra - eller om du er kunde hos et mindre, lokalt vandselskab. Borgere, der bor i området, men som får vand fra andre vandselskaber, er ikke omfattet af kogeanbefalingen. 

På oversigtskortet på Driftsinfo kan du desuden søge din adresse frem og se, om din bopæl er i det berørte område.

Vi anbefaler, at du tjekker trefor.dk og TREFORs Twitter-profil for at få de nyeste opdateringer.

Til top