Jagten på det rene vand

TREFOR Vand arbejder hver dag med at forsyne Trekantområdet med rent drikkevand. En del af det arbejde består også i at tænke ud i fremtiden for at finde svaret på, hvordan vi sikrer Trekantområdets grundvand. Den opgave inkluderer blandt andet flytning af grundvandsboringer.

Grundvandsboring

Klimaforandringer og forurening kan være årsager til, at eksisterende vandboringer enten skal lukkes eller flyttes. Og når en boring skal flyttes, kan det kræve flere års planlægning, forhandling med lodsejere og grundigt arbejde med geofysiske og geologiske undersøgelser. Undersøgelserne skal dokumentere, at vandet er i det område, hvor den nye boring skal placeres. Men geologien er nogle gange kompleks og uforudsigelig.

Vi ved først 100% om vi har fat i et godt grundvandsmagasin, når boringen er udført, prøvepumpet og vandanalyserne foreligger. Indtil da må man have is i maven under sådan en operation.

Ole Silkjær, uddannet geolog, TREFOR Vand

En nødvendig flytning

Et af de vandværker, som leverer frisk drikkevand til borgerne i Kolding er Trudsbro Vandværk. Og på Trudsbro Kildeplads arbejder TREFOR Vand i øjeblikket på at flytte en boring. Det foregår i området ved Evighedsskoven, der er etableret af EWII Koncernen, som TREFOR Vand er en del af.

”Vi flytter boringen op i terræn i et naturskønt skovområde med usprøjtede arealer for at sikre den mod oversvømmelser fra den nærliggende å”, siger Ole Silkjær.

Begyndte for otte år siden

Arbejdet med denne boring begyndte allerede i 2010, hvor TREFOR Vand lavede en prøveboring, for at sikre sig, at geologien indeholdt et grundvandsmagasin.

”Arbejdet blev dengang udført i tæt samarbejde med den daværende lodsejer, inden EWII overtog arealerne. Alt hvad vi foretager os, foregår i tæt samarbejde med det samfund, som vi er den del af, for vores arbejde skal i sidste ende komme os alle til gode. Heldigvis viser det sig i dette tilfælde, at de mange års arbejde bærer frugt, når vi kan sikre en ny boring med frisk og rent grundvand”, siger Ole Silkjær.

Første boring udført – anden boring på vej

Foreløbig er der udført én boring til 121 meters dybde, med filter fra 108-120 meter under terræn. Fra denne dybde skal vandet indvindes.

”Vandanalyser har vist at vandet er uden miljøfremmede og sundhedsskadelige stoffer, og nu skal boringen prøvepumpes, så vi kan beregne om magasinet er af en passende størrelse og om det påvirker den omgivende natur, når vi indvinder fra det. Vi har resultaterne af prøvepumpningen og de afsluttende vandprøver om 2 måneders tid. Så ved vi endelig, hvor vellykket boringen er”, slutter Ole Silkjær.

Netop nu er boring nummer to ved at blive udbygget ved Trudsbro Kildeplads. Den blev boret til 219 meters dybde, men filtersættes mellem 105 og 115 meter.

TREFOR Vand forsyner årligt 49.500 kunder med rent drikkevand fra 10 vandværker, som får leveret grundvand fra 70 vandboringer.

TREFOR | 16-10-2018.

Til top