Fælles IT-løsning skal løfte dansk fjernvarme

Danmarks omkring 400 fjernvarmeselskaber har alle sammen hvert deres separate IT-system. Men der er potentiale i at udvikle en fælles platform. Det er konklusionen på et fire-årigt forskningsprojekt

Cirka 1.8 millioner danske boliger opvarmes med fjernvarme. Varmen kommer fra Danmarks omkring 400 fjernvarmeselskaber – der alle sammen har hvert deres separate IT-system.

Det betyder, at hvert fjernvarmeselskab skal udvikle en selvstændigt IT-løsning for hver leverandør, de skal samarbejde med – og det bliver dyrt i sidste ende.  
”Der er potentiale for forbedring, som man siger,” lyder det fra varmeforsyningschef i TREFOR Varme, Helge S. Hansen. 

Og det er præcis, hvad varmeforsyningschefen sammen med 14 andre partnere er i gang med: I projektet HEATMan, der er støttet af Innovationsfonden, arbejder partnerne med at effektivisere hele fjernvarmesystemet – både gennem driftsrelaterede effektiviseringer og gennem IT-optimeringer. 

Og nu har de nået en digital milepæl: 

”Vi er nået dertil, hvor vi kan sende alle oplysningerne fra selskaberne ind samme sted, og samle dem der. Det betyder, at grundfundamentet for systemet er på plads, og vi ved, det virker,” forklarer Helge S. Hansen.  

Han bakkes op af planlægnings-ingeniør ved TREFOR Varme, Frederik Stjernholm Busk:

” Ved at sende data til en fælles it-platform opstår muligheden for at it-applikationsleverandører kan skabe værdi ved at bygge oven på hinanden – output fra en leverandør danner baggrund for input til den næste leverandør,” forklarer Frederik Stjernhomillm Busk. 

Projektet er et fire-årigt forskningsprojekt, der står til at udløbe marts 2022. Udover TREFOR Varme er også NIRAS, Hillerød Varme, Danfoss, Logstor, Kamstrup, EMD International, Enfor, Dansk Fjernvarme, Leanheat (Finland), DTU, Aarhus Universitet, DESMI og Brønderslev Forsyning. 

Og med slutningen af det fire-årige projekt så småt i sigte, er varmeforsyningschefen godt tilfreds. Ikke mindst, fordi han også noterer sig en anden landvinding i forbindelse med den digitale milepæl: Ved at samle dataene et sted, højner projektet cybersikkerheden.

”Man tænker måske ikke over det i hverdagen, men fjernvarmerørene er kritisk infrastruktur i Danmark, fordi de når ind i millioner af menneskers huse. Af den grund er det utroligt vigtigt at cybersikkerheden er ekstremt høj,” siger Helge S. Hansen.

”I det hele taget må vi sige, at fjernvarmens IT-systemer med HEATman-tænkningen får et betydeligt løft,” konkluderer varmeforsyningschefen.  

 
 
TREFOR | 15-07-2021.
Til top