Inspektioner er med til at sikre drikkevandets høje kvalitet

Sikkerhed og hygiejne er altafgørende for TREFOR Vand, som lever af at levere frisk og rent drikkevand til Trekantområdet. Drikkevandets høje kvalitet skal altid opretholdes.

Det er topprioritet hos TREFOR Vand altid at have fuldstændig styr på hygiejnen. For nylig blev vandtårnet på Viborgvejen i Vejle inspiceret, og især under sådanne operationer er der ekstra påpasselighed. Inspektioner foregår med fuld fokus på både hygiejne og sikkerhed.

”Vi leverer drikkevand af høj kvalitet til tusindvis af medborgere. Det går vi ikke på kompromis med. Jeg inspicerer vandtanken med en steril dragt, handsker, en iltmåler og nye gummistøvler, så jeg ikke påvirker kvaliteten negativt. Og når jeg kravler otte meter ned ad stigen til bunden af vandtanken, er jeg faldsikret. Iltmålerens funktion er at afgive en alarm, hvis iltniveauet bliver for lavt, eller hvis der dannes gasser i tanken, mens jeg er i tanken. Så sikkerheden er også i top”, forklarer Adriaan van Sprang, som er tilsynsførende hos TREFOR Vand.

Adriaan er ikke alene, når han foretager inspektioner. Som endnu en sikkerhedsforanstaltning foretages inspektioner med to mand nede i tanken og en kollega ovenover, som altid kan assistere, hvis der sker noget uventet. 

En 43-årig i god stand

Vandtanken i vandtårnet på Viborgvej har efterhånden 43 år på bagen. Men alderen taget i betragtning så var inspektionen positiv. 

”Vi konkluderede, at bygningen var i god stand. Kun et par enkelte ændringer skal der til inde i tanken. Det er nødvendigt, så rammerne inde i tanken lever op til de nuværende arbejdsmiljøkrav. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten og heller ikke med sikkerheden”, siger Adriaan van Sprang. 

Høje krav til drikkevand

TREFOR Vand skal som alle andre forsyningsselskaber leve op til høje krav indenfor hygiejne. Derfor undersøges vandtårnets tank for revner og utætheder, tæringer, belægninger og uhensigtsmæssige konstruktioner, der ikke lever op til kravene. Men der udføres mange flere kontroller.
 
”Hos TREFOR Vand stiller vi høje krav til vores drikkevand, og derfor udfører vi også flere og mere omfangsrige kontroller af vores vand, end hvad myndighederne foreskriver. Vi tager mikrobiologiske prøver på alle vandværker, vandtårne og beholdere hver 14. dag for løbende at holde øje med vandkvaliteten. På vandværkerne sørger vi for, at der mindst to gange om året bliver taget en større kontrol af vandet. Her undersøger vi indholdet af metaller, mikroforureninger og meget mere. Desuden udfører vi en boringskontrol på hver boring mindst hver 3. år”, siger Adriaan van Sprang.
 
Drikkevandet bliver i tillæg til egne analyser og prøver også løbende kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. 

Dronerne kommer

Vandtårnet på Viborgvej i Vejle inspiceres hvert femte år, og det inkluderer også en udvendig inspektion. Denne forventes i år at blive foretaget med en drone.
 
”Senere i år foretager vi en udvendig inspektion med drone på forsøgsbasis. Det skal gøre os klogere på, hvordan vi kan udnytte teknologien. Droner bruges allerede til f.eks. at finde lækager i fjernvarmerør, og andre brancher har også benyttet droner med succes. Men vi kan ikke udelukkende bero på det, vi ser på dronens kamera. Vores ekspertise, viden og kendskab til vandtårnets konstruktion er stadig altafgørende for en succesfuld inspektion”, slutter Adriaan van Sprang. 
 
TREFOR | 11-01-2019.
Til top