EU-forskning skal styrke grundvandsbeskyttelse

Flere danske vandselskaber deltager i stort forskningsprojekt. Formålet er at indsamle viden, som kan styrke en effektiv grundvandsbeskyttelse. 

En række internationale forskere fra Bern og GEUS har tilbage i juli indsamlet de første vandprøver fra flere danske vandselskabers boringer heriblandt TREFOR Vand. De sidste prøver i forskningsprojektet indsamles i øjeblikket. Det sker blandt andet ved to af TREFOR Vands boringer i Trudsbro ved Kolding.

”Vi har taget vandprøver i 10 boringer på 6 forskellige kildepladser, hvorfra grundvandet nu dateres med de nyeste metoder til aldersdatering. Resultaterne vil vise os, hvor lang tid der er gået, siden det grundvand vi laver drikkevand af sidst faldt som nedbør”, siger Ole Silkjær, som er Geolog og Chefkonsulent hos TREFOR Vand.

Prøverne skal blandt andet belyse hvordan miljøfremmede stoffer spredes til grundvandet og øge kendskabet til vandstrømninger i grundvandsmagasinerne. Den nye viden skal medvirke til at udvikle værktøjer til overvågning af grundvandskvaliteten.

”Jo mere vi ved om grundvandsmagasinernes tilstand og risikoniveauet overfor forurening, jo bedre. Vi kan bruge den indsamlede viden til at beslutte, hvordan vi beskytter vores drikkevand bedst muligt. Det er til gavn for alle kunder og til gavn for branchen,” slutter Ole Silkjær.

Forskningsprojektet er støttet af EU, Innovationsfonden og de deltagende parter. 

TREFOR | 21-08-2019.

Til top