Innovativ vandforsyning med DNA-teknologi

Kan DNA-analyse bruges til at finde en læk i en 13,5 km lang vandledning? Det ville TREFOR Vand finde ud af og med stor succes undgik vi dyre opgravninger og afbrydelser i forsyningen. Derfor kan DNA-analyse med fordel bruges oftere.

Trærødder

Under en beholderinspektion fandt TREFOR Vand en trærod i Fredsted Beholderanlæg, og der blev ideen med at bruge DNA-analyse født. Kilden til den fundne trærod skulle findes, men hvordan gør man det, når der er 40 mulige indtrængningssteder fra omkringliggende skovområder på en 13,5 km lang transmissionsledning?

Nye veje med DNA-analyse

DNA-analyse af trærødder var ikke prøvet før. Men TREFOR Vand vurderede, at det var en mulighed i denne situation. Det skulle vise sig at blive en succes.

"Med den uhyre nøjagtige analyse reducerede vi antallet af potentielle indtrængningssteder fra 40 til 3. Analysen viste nemlig, at trærodens DNA var fra en helt bestemt piletræsort, som kun fandtes tre steder på vandledningens lange strækning. Da de resultater tikkede ind, gik gravearbejdet i gang", siger Rudi Krupsdahl som tog initiativet til at TREFOR Vand skulle benytte metoden med DNA-analyse.

Gevinst ved første opgravning

Gravearbejdet begyndte der hvor DNA-analysen vurderede, at chancen var størst for at finde utætheden i vandledningen. Og TREFOR Vand kunne hurtigt konstatere, at arbejdet med DNA-analyser havde båret frugt.

Ved første opgravning fandt vi frem til stedet hvor piletræets rødder var trængt igennem en utæthed. Dermed undgik vi unødige opgravninger samt driftsforstyrrelser, da vi ikke ønsker at lukke forsyningen mere end allerhøjst nødvendigt. Havde vi forsøgt os med at filme rørene havde der været mange afbrydelser

Rudi Krupsdahl, TREFOR Vand

DNA-analyser i fremtidens vandforsyning

Hos TREFOR Vand er der ingen tvivl om, at DNA-analyser fremadrettet bliver en del af det daglige arbejde med at finde frem til denne form for utætheder i vandledninger. Præcisionen i analyserne er altafgørende og kan minimere graveomkostningerne. Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi bruger den metode.

TREFOR | 04-10-2018.

Til top