Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre

TREFOR Vand har efter Miljøstyrelsens påbud om at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke fundet stoffet i drikkevandet fra TREFOR Vand.

TREFOR Vand har udtaget analyser fra alle TREFOR Vands vandværker samt idriftværende boringer i Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner.

Pesticid-fund - baggrund for nye analyser

Ledøje Vandværk i Egedal Kommune på Sjælland konstaterede i april pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre. Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede derfor øjeblikkeligt vandværket, da der er formodning om, at stoffet er giftigt.

Miljøstyrelsen beordrede på den baggrund allerede samme dag, den 24. april, alle landets vandværker til at undersøge drikkevandet samt alle driftsboringer for chlorothalonil-amidsulfonsyre inden 1. november 2019.

Fremover indgår pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre i den lovpligtige analysepakke for vandværker i Danmark. 

TREFOR | 16-05-2019.

Til top