TREFOR Vand vil forbedre forsyningen til Middelfart

TREFOR Vand undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre vandforsyningen i Middelfart. De tre første prøveboringer viser gode resultater.

Siden lukningen af Staurbyskov Vandværk i Middelfart har TREFOR Vand arbejdet på at styrke vandforsyningen til byen. I efteråret 2018 udførte TREFOR Vand en succesfuld prøveboring ved Brenderup. I foråret 2019 fulgte boring nummer 2 og 3.

De tre boringer skal tilsammen bruges til at dokumentere om der er grundlag for at etablere en ny kildeplads i området, og på den måde styrke forsyningen til Middelfart.

God vandkvalitet

Den første prøveboring viste, at der findes et højt ydende grundvandsmagasin med god vandkvalitet.

”De to nye boringer skal forbedre vores datagrundlag til at kunne opstille en grundvandsmodel. Grundvandsmodellen kan vise, hvordan en ny vandindvinding vil påvirke områdets grundvand og vandmiljø og om grundvandsmagasinet er tilstrækkeligt robust”, fortæller Niels Emil Søe, Geolog fra TREFOR Vand.

Ud fra resultaterne af grundvandsmodellen og en vurdering af indvindingens miljøkonsekvenser vil Middelfart Kommune i den sidste ende kunne beslutte, om de kan tildele TREFOR Vand en indvindingstilladelse.

100 år gammelt regnvand

De positive resultater fra første boring gav anledning til optimisme inden 2. boring.

”Den 2. prøveboring, har indtil videre vist god vandkvalitet og rigeligt vand. I fagsprog er boringen artetisk, og det betyder, at vandstanden i grundvandsmagasinet er højere end terrænet, hvor boringen er placeret. Det resulterede i, at vi fik overløb på boringen, fordi overtrykket presser vandet op. Det indikerer, at det må være noget grundvand, som har en lang transportvej gennem jordlagene og dermed en høj alder. Det vand kan være faldet som nedbør for flere hundrede år siden, siger Niels Emil Søe.

Redegørelse til september

Den 3. prøveboring bliver færdiggjort i denne uge – primo maj 2019 – og frem mod sommer skal boringen prøvepumpes for ad den vej at kvalificere de hydrologiske data, der skal indgå i grundvandsmodellen.

”Til september har vi et bud på, hvor meget vand vi forventer at få tilladelse til at indvinde fra den nye kildeplads ved Brenderup, og på den baggrund vurdere om det er tilstrækkeligt at etablere kildeplads og vandværk og derigennem bidrage til at genoprette en robust vandforsyning til Middelfart”, slutter Niels Emil Søe.

TREFOR | 03-05-2019.

Til top