Droner skal hjælpe med at finde lækager

TREFOR Varme planlægger en termografering med varmefølsomt kamera monteret på en drone i området nord for Kolding Fjord - en mindre del af det 1150 km store ledningsnet. Formålet er at undersøge, om der er lækager på fjernvarmenettet.

I princippet er fjernvarmesystemet et lukket kredsløb, men i praksis skal der på grund af små utætheder og nytilslutninger løbende påfyldes spædevand til fjernvarmenettet, for at opretholde trykket, og ud fra registreringer af påfyldt spædevand kan unormale tilstande i fjernvarmenettet registreres.

Det er netop data fra disse registreringer, der gør, at TREFOR Varme nu vil undersøge et afgrænset område ved Ndr. Bjert, Strandhuse og Drejens nord for Kolding Fjord.

Det er TREFOR Varmes målsætning at opretholde høj forsyningssikkerhed, hvilket bl.a. sikres ved at opdage små utætheder i fjernvarmenettet, før de udvikler sig til egentlige brud med forsyningssvigt til følge.

”Termografering er en af de meget brugbare og effektive metoder til at lokalisere lækager i fjernvarmenettet,” siger Frederik Stjernholm Busk, planlægningsingeniør hos TREFOR Varme.

Med termografi viser et varmefølsomt kamera overfladetemperaturen på det målte område. Hvis der er stor temperaturforskel på overfladen over et fjernvarmerør i forhold til den omkringliggende overflade, kan det indikere en utæthed.

TREFOR Varme foretager løbende renovering på fjernvarmenettet, og det er i sagens natur vigtigt at kunne lokalisere de dele af fjernvarmenettet, som trænger mest til udskiftning. Herved sikres der mest mulig værdi for hver krone, der investeres i renovering af fjernvarmenettet. Termografering er et rigtig godt redskab til denne lokalisering.

Ekstern leverandør

Normalt termograferes fjernvarmenettet med et termografikamera monteret på taget af en bil, som så kører rundt langs fjernvarmenettet. Men indimellem tager man droner i brug.

”Med dronetermografering kan vi undersøge hele nettet, også den del der ligger på områder, hvor vi ikke kan køre med bil, og det er allerbedst at dronetermografere når det er koldt, typisk om natten,” forklarer Frederik Stjernholm Busk.

Det er en ekstern leverandør, der foretager dronetermograferingen for TREFOR Varme, og forud for overflyvningen giver TREFOR Varme sine kunder besked via sms. 
”Men da det ikke er alle borgere i de konkrete overflyvningsområder, der er kunder hos os, ønsker vi at advisere borgerne gennem pressen og de sociale medier,” siger Frederik Stjernholm Busk og slutter:

”Droneoperatøren har naturligvis de nødvendige myndighedstilladelser og kan med få timers tilløb vælge det tidspunkt, der vejrmæssigt passer bedst til dronetermografering. Forventningen er, at dronetermograferingen i området bliver gennemført inden udløbet af 1. kvartal.”  2019

TREFOR | 26-02-2019.

Til top