108 meter fjernvarmerør boret under fredskov

Gravemaskinen var erstattet af en boremaskine, da TREFOR Varme borede et 108 meter langt fjernvarmerør ind under et område med fredskov. Metoden er både miljøvenlig og skånsom for områdets beboere. 

På Kystvejen ved Snoghøj i Fredericia er etableringen af 51 lejeboliger samt tilstødende erhvervsbygninger i fuld sving. TREFOR Varme har koblet fjernvarmen til byggeprojektet på det eksisterende ledningsnet, som blev installeret tilbage i 1980’erne. Der var dog lige en terrænmæssig udfordring, der skulle forceres på strækningen fra det eksisterende til det nye ledningsnet. 

”Det var ikke muligt, at vi kunne lægge de nye rør under vejen og fortovet, på grund af viadukten under Kystvejen. Der var ganske enkelt ikke plads til fjernvarmerørene, fordi der i forvejen lå vandrør. Og da vi derfor skulle føre ledningen gennem fredskov, måtte vi ikke grave. Med styret underboring har vi minimeret trafikgenerne, vi har skånet naturen og vi undgik at genere skolebørnene, som stadig kunne komme sikkert i skole ved at benytte skolestien, som ledningen også er ført under”, siger Anders Dahl Madsen, som er Projektleder hos TREFOR Varme. 

Boringen gik som planlagt, og røret var på plads under fredskoven efter fire dage. Hvis resten af byggeprojektet går planmæssigt, er boligerne klar til indflytning i foråret 2020.

 
TREFOR | 10-04-2019.
Til top