SEAS-NVE vinder udbud om nettab

TREFOR El-nets udbud om indkøb af strøm til nettab blev vundet af SEAS-NVE

TREFOR El-net har netop afsluttet et frivilligt udbud om indkøb af strøm til selskabets nettab for andet halvår af 2020. Når elektricitet bliver transporteret gennem ledningsnettet, er der en vis mængde, der går tabt under transporten. Det kaldes for net-tab.

”Vi vælger at sætte strømmen til nettab i udbud, med vilkår og betingelser, der betyder, at el-leverandøren udelukkende konkurrerer på prisen for at håndtere nettabet. Det synes vi er fair,” lyder det fra elforsyningschef i TREFOR El-net Per Sørensen.

Vinderen af udbuddet er det sjællandske energiselskab, SEAS-NVE Strømmen AS, der dermed forpligter sig til at levere elektricitet til dækning af nettabet, samt levering af oprindelsesgarantier for vedvarende energi udstedt af Energinet.

Per Sørensen er tilfreds med udbuddet, men havde gerne set, at flere havde budt på opgaven. I udbudsrunden var der to interesserede købere:

”I dette tilfælde er vi glade for, at udbuddet er gået godt, og at der er en leverandør til nettabet resten af året. Men helt overordnet, så er det i forbrugerens interesse, at der er en udbudsproces, hvor så mange som muligt byder ind,” lyder det fra el-forsyningschefen, der nu vil evaluere på udbuddet med sine fagfolk.

Til top