TREFOR El-net indgår samarbejde med Utiligize

TREFOR El-net har brug for et komplet overblik over den nutidige belastning af alle komponenterne i elnettet en prognose over den fremtidige belastning og er derfor blevet kunde hos green tech startup’en Utiligize

8. december 2021

Der er nødvendigt løbende at have et overblik over den nutidige belastning og forventningen til den fremtidige belastning i elnettet. Netkomponenter skal kunne holde i 50-70 år, så det er vigtigt, at de rigtige opgraderingsbeslutninger træffes på de rigtige tidspunkter.

Belastningen i elnettet forventes at stige markant over de næste årtier, i takt med at varme og transport i langt højere grad elektrificeres. TREFOR El-net kan med Utiligize’s belastnings- og prognoseværktøj skabe et overblik over alle deres netkomponenters nuværende belastninger, og et bud på fremtidige belastninger.

Det betyder blandt andet at TREFOR El-net i højere grad kan målrette deres investeringer og fremover fortsat sikre en høj oppetid hos kunderne. 

Med værktøjet fra Utiligize får TREFOR El-net kvalificeret bud på et overblik over den forventede placering af elbiler, varmepumper og solceller, og hvordan disse vil påvirke komponenterne i elnettet.

Ved at sammenkøre fjernaflæste målerdata, viden om de enkelte aktivers tekniske parametre og forventning til indfasning af elbiler, varmepumper og solceller, kan der genereres intelligente prioriteringslister over de komponenter, som bør opgraderes eller udskiftes. 

”Vi har valgt Utiligize som leverandør, fordi de har et godt branchekendskab, de rette kompetencer og fordi deres løsning er baseret på state-of-the art teknologi. Med løsningen mener vi i TREFOR El-net, at der kan træffes kvalificerede opgraderingsvalg i tide og på de rigtige tidspunkter. Det er enormt vigtigt, da vi på den ene side sikrer en højere leveringssikkerhed, og på den anden side sikrer at vi ikke under- eller overinvesterer i elnettet,” Ole Søgaard, planlægning, TREFOR El-net. 

TREFOR El-net er Danmarks sjette største elnetselskab målt på kundeforhold, hvor de betjener ca. 150.000 elnetkunder. TREFOR El-net forsyner hele trekantområdet med strøm, forvalter netaktiver for ca. 1,5 mia. kr. og investerer årligt i gennemsnit for ca. 2 - 300 mio. kr. i elnettet.

Utilgize er en green tech SaaS virksomhed i vækst, der har tredoblet omsætningen hvert år siden opstarten tilbage i sommeren 2018. Tidligere har Utiligize implementeret løsningen Asset Life hos NK Forsyning, og lavet analyser for bl.a. Energistyrelsen, hvor resultater viser at såfremt, at der anvendes intelligente løsninger for planlægning af elnetselskabers investeringer gennem den grønne omstilling, vil der kunne spares milliarder af kroner. Utiligize har tidligere modtaget en Innobooster og et Innofounder Experienced Grant.

 

Spørgsmål ved strømsvigt

Som det først skal du tjekke, om der er andre end dig der mangler strøm. Hvis dine naboer også mangler strøm, er det sandsynligvis en fejl på elnettet. Har du ikke modtaget en SMS om afbrydelsen, eller er der ingen oplysninger om afbrydelsen på trefor.dk, kan du kontakte din elleverandør. Din elleverandør er det selskab, som du køber din strøm hos.
Hvis strømmen kun er gået hos dig, kan det skyldes, at din elmåler har været afbrudt. Det kan også være et defekt apparat, der har sprunget en sikring eller fået din HFI/HPFI relæ til at slå fra.
Hvis du oplever skader på dine apparater efter en strømafbrydelse, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab.

Hvis der er en lampe som lyser konstant rødt på elmåleren, skal du kontakte din elleverandør. Det fremgår af din elregning, hvem din elleverandør er.

Hvis der er en lampe, som blinker rødt, har elmåleren været fjernafbrudt, og du kan tænde den igen. 

Hvis en eller flere faser mangler, så kan du se, om der er strømafbrydelse i dit område på trefor.dk.

Hvis der ikke er strømafbrydelse, og du kun har én fase synlig og mangler helt eller delvist strøm, så skal du tjekke din sikringer.

 

Mangler du strøm til nogle af dine apparater, lys eller strøm i noget af din bolig, så er det måske en sikring, der er sprunget eller dit HFI/HPFI relæ, som er slået fra.

Start med at slukke alle apparater, der sidder i den gruppe, som sikringen dækker. Slå automatsikringen til igen eller udskift sikringen.

Tænd for apparaterne igen - ét ad gangen.

Hvis automatsikringen slår fra igen eller sikringen springer, så ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk for det.

Tænd automatsikringen eller udskift sikringen igen, så skulle du gerne have strøm igen.

Slår automatsikringen stadig fra eller springer sikringen igen, så skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

 
Til top