TREFOR El-net renoverer to transformerstationer

I øjeblikket vil borgerne i Kolding og Vejle kunne se en del aktivitet omkring to af de store 60/10 kV-elforsyningsstationer i byerne. TREFOR Elnet er i fuld gang med at renovere stationerne på Nørremarken i Vejle og Svineryggen i Kolding. 

”Vi har besluttet os for at foretage en totalrenovering af begge stationer. Det gør vi for at sikre en fortsat stabil forsyning af el i områderne,” siger Per Sørensen, der er elforsyningschef i TREFOR Elnet.

Begge stationer er bystationer, der forsyner en blanding af bolig- og industriområder, dog med slagside til industriforsyningen. Men det er ikke en ukompliceret opgave, forklarer Per Sørensen:

”Når vi bygger en ny station skal vi ikke tage hensyn til den aktuelle drift, men det gør vi naturligvis her. Vi bestræber os på at sikre, at ingen bliver berørt af renoveringen,” siger han. 

Det betyder, at der lægges beslag på alle tilgængelige forsyningsmuligheder, og at elnettet i perioden vil være maksimalt udnyttet og der vil ikke være plads til uregelmæssigheder på nettet, mens arbejdet pågår.

”Skulle der opstå en fejl på elnettet, så kan der forekomme afbrydelser, mens vi renoverer. Men det er noget, vi er opmærksomme på, og vi gør, hvad vi kan for at undgå det,” siger han. 

Stationen på Nørremarken får en ny tilbygning, mens der på Svineryggen ikke er plads til yderligere bebyggelse. Derfor skal det gamle anlæg på Svineryggen demonteres og et nyt anlæg skal bygges op. 

Renoveringen af Svineryggen vil tage cirka tre måneder, og påbegyndes d. 19. august.

Svineryggen i Kolding forsyner 7.200 kunder, og Nørremarken i Vejle forsyner 3.500 kunder. TREFOR Elnet har ialt 48 styk 60/10 kV-transformerstationer, som tilsammen forsyner alle 140.000 kunder i Trekantområdet. I de kommende år vil TREFOR Elnet re-investere i en række elforsyningsanlæg for at opretholde den høje leveringssikkerhed, som borgerne i forsyningsområdet pt oplever.

Til top