Særligt fokus på Vonsild: Får nyt koblingsanlæg

Hos TREFOR Elnet er de trætte af et anlæg i Vonsild, der  på det seneste er faldet ud flere gange. Det bliver nu skiftet. 

En netstation i Vonsild har den seneste måneds tid været udsat for ekstraordinært mange afbrydelser – fire gange er stationen faldet ud, og Vonsild-borgerne har måttet undvære strøm i kortere eller længere perioder.

Det drejer sig om besøg af skadedyr på netstationen, forklarer elforsyningschef hos TREFOR El-net Per Sørensen.

”Vi startede med at undersøge, om vi kunne tætne stationshuset, og så har vi monteret metal-riste i alle ventilationsåbninger. Men vi kan konstatere, at problemet stadig er der,” siger forsyningschefen.

Derfor har han valgt helt at udskifte koblingsanlægget.

”Det sker indenfor de nærmeste dage,” siger Per Sørensen.

I forhold til skadedyr er det normalt, at der ind imellem dukker mus op i anlæggene.

”Men ikke så tit, som det har været tilfældet i Vonsild,” siger Per Sørensen.

Der bliver nu lagt gift ind i stationshuset som supplement til de fælder, der allerede står der. Derudover har selskabet støbt alle huller i stationshuset til, samt fjernet overskydende jord og buske omkring stationen.

Spørgsmål ved strømsvigt

Som det først skal du tjekke, om der er andre end dig der mangler strøm. Hvis dine naboer også mangler strøm, er det sandsynligvis en fejl på elnettet. Har du ikke modtaget en SMS om afbrydelsen, eller er der ingen oplysninger om afbrydelsen på trefor.dk, kan du kontakte din elleverandør. Din elleverandør er det selskab, som du køber din strøm hos.
Hvis strømmen kun er gået hos dig, kan det skyldes, at din elmåler har været afbrudt. Det kan også være et defekt apparat, der har sprunget en sikring eller fået din HFI/HPFI relæ til at slå fra.
Hvis du oplever skader på dine apparater efter en strømafbrydelse, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab.

Hvis der er en lampe som lyser konstant rødt på elmåleren, skal du kontakte din elleverandør. Det fremgår af din elregning, hvem din elleverandør er.

Hvis der er en lampe, som blinker rødt, har elmåleren været fjernafbrudt, og du kan tænde den igen. 

Hvis en eller flere faser mangler, så kan du se, om der er strømafbrydelse i dit område på trefor.dk.

Hvis der ikke er strømafbrydelse, og du kun har én fase synlig og mangler helt eller delvist strøm, så skal du tjekke din sikringer.

 

Mangler du strøm til nogle af dine apparater, lys eller strøm i noget af din bolig, så er det måske en sikring, der er sprunget eller dit HFI/HPFI relæ, som er slået fra.

Start med at slukke alle apparater, der sidder i den gruppe, som sikringen dækker. Slå automatsikringen til igen eller udskift sikringen.

Tænd for apparaterne igen - ét ad gangen.

Hvis automatsikringen slår fra igen eller sikringen springer, så ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk for det.

Tænd automatsikringen eller udskift sikringen igen, så skulle du gerne have strøm igen.

Slår automatsikringen stadig fra eller springer sikringen igen, så skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

 
Til top